Knihy na predaj

Drahí priatelia, Máme v ponuke 2  knihy od Guy Gilberta, je to známy francúzsky kňaz, ktorý sa venuje výchove delikventnej mládeže. Vo svojich knihách poukazuje, že akékoľvek aktivity a pomoc ostatným by boli nezvládnuteľné bez modlitby. Hovorí o tom ako sa on sám modlí, ako chápe modlitbu a pozýva nás všetkých k tejto skúsenosti ako zrozumiteľným a jasným spôsobom naplniť vzťah s Bohom. Zaoberá  sa stále aktuálnou témou rodiny, krásne sa približuje posolstvám pápeža Františka.    Srdcem k srdci – malý pruvodce modlitbou  Rodina – poklad naši doby. Cena jednej knihy je 7,-€. Keďže sa teraz nemôžeme stretávať môžete si…

Čítaj celý článok

Malaník Matej parte

Oznamujeme vám so smútkom v srdci, že dňa 26.11.2021 si Pán života a smrti povolal k sebe nášho                brata a priateľa Mateja Malaníka vo veku 41 rokov. Matej bol človek a muž úsmevu a rozžiareného srdca. Mali sme možnosť ho spoznať na komunitnej ceste, stretávali sme ho na stretnutiach v slovenskom komunitnom dome viacej rokov, kde bol synom a bratom nám rodičom a našim deťom. Obohacoval nás už len svojou prítomnosťou, no tiež svojou prácou, modlitbou v komunitnom dome. Uvažoval ako ďalej v svojom živote, keď prišiel čas opustiť brány komunity. Rozhodol sa pred krátkym časom vstúpiť do rehole Menších…

Čítaj celý článok

Posledná rozlúčka s Matejom

Slovenský dom sv. Cyrila a Metoda Komunity Cenacolo s hlbokým  zármutkom oznamuje všetkým priateľom a známym, že posledná rozlúčka s tragicky zosnulým                                                   MATEJOM MALANíKOM sa uskutoční v piatok, dňa 03.12.2021 o 15.00 hod. s dodržaním prísnych proti pandemických opatrení na cintoríne TRENČÍN – juh.

Čítaj celý článok

Ponuka Dolnej Krupej – ponuka priestorov

Milí  cenacolci,  vzhľadom na našu spolupatričnosť  s  týranými  ženami a deťmi , sme sa rozhodli na našej stránke  zverejniť  odporučiť  Sociálny  podnik sv. Rafaela  v  Dolnej Krupej-  popis a foto v  prílohe. Keďže  pre naše rodičovské  akcie  je zariadenie malé,  môžeme odporučiť  v  našich farských resp. aj  iných spoločenstvách a takto  uvedenému zariadeniu pomôcť. Fotky neklamú, zariadenie  bola pozrieť mama Eva a veľmi  sa jej páčilo.    Rút, Eva, ivan PONUKA PRIESTOROV Milí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, som sociálna pracovníčka zo zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi a obraciam sa na Vás…

Čítaj celý článok

Oznam o návrhu na zrušenie zákazu bohoslužieb

Ctené spoločenstvo!Už po tretíkrát sú na Slovensku fakticky zakázané verejné bohoslužby. Som presvedčený, že toto opatrenie proti pandémii je nielen neprimarané, ale je aj protiústavné a teda nezákonné. Už som nemohol mlčať a nekonať. Preto som predložil občiansko-právne podania na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Keďže ide o dôležité záležitosti verejného života a celospoločenského záujmu, zasielam Vám k tomu relevantné informácie (list vláde, súdne podnety a vecné argumenty). Nech poslúžia Vám a Vám zverenému spoločenstvu. Všetko spájam s nádejou. List členom vlády, na vedomie prezidentke a predsedovi parlamentu s tromi návrhmi,…

Čítaj celý článok