Z dejín Ukrajiny referujú prispievatelia TV NOE.

Z dejín Ukrajiny referujú prispievatelia TV NOE. Živě 13.5.22 o 20:30 na TV NOE. O historii Ukrajiny – této druhé největší evropské země budou hovořit historici doc. Pavel Boček, Mgr. David Svoboda, PhD. A doc. Jaroslav Šebek, PhD.. Pořadem bude provázet Irena Pulicarová. 24. února t. r. překročila armáda Ruské federace ukrajinské hranice. Svůj útok opírá Rusko o tvrzení, že tam přichází bojovat s nacisty, a dodává navíc, že Ukrajina byla vždy jeho součástí. Vraťme se do historie Ukrajiny – této druhé největší evropské země, abychom současnou realitu vnímali nezkresleně. Pozvání do studia přijali…

Čítaj celý článok

Kázeň dona Stefana na pohrebe Petra Viteka 15.05.2022

Kázeň otca Stefana  15.05.2022 Peter sa narodil v tejto slovenskej zemi 18 októbra 1976. Vyrastal v jednoduchej rodine: spolu s mamou Vlastou, tatom Miroslavom a mladším bratom Mirom. Počas dospievania, ako každý mladý človek, hľadal skutočný život, hľadal odpovede na životné otázky ktoré nenachádzal v tom čo mu ponúkal svet. V októbri 1998 sa vybral do Medžugorie, maličkej dedinky v Bosne Hercegovine, kde si uctievajú Kráľovnú pokoja. Peter mal 22 rokov, bol plný mladosti, ale v srdci prežíval mnoho smútku a zmätku. Bol stratený a potreboval pomoc: požiadal o prijatie do Komunity Cenacolo v Medžugorí a 19 októbra 1998 sa začal jeho nový…

Čítaj celý článok

Smútočné oznámenie

S veľkým žiaľom v srdci, ale v duchu kresťanskej nádeje vo večný život, vám oznamujeme, že po tragickej nehode nás náš milovaný brat Peter Vitek predišiel do večnosti. Peter daroval svoj život Bohu a službe mladým v komunite a opusteným deťom na misiách v Brazílií. Bol vždy radostným a usmievavým človekom a dokázal túto radosť šíriť okolo seba. Spojení v deväťdňovej modlitbe Svätého ruženca Svetla (každý deň o 19:00) sprevádzajme nášho brata Petra na ceste k Pánovi mysliac na jeho najbližšiu rodinu a na všetkých ľudí, ktorým tu bude chýbať. Odpočinutie večné, daj mu Pane. Con grande dolore nei nostri cuori, ma nello spirito…

Čítaj celý článok

Odpusti nám vojnu, Pane!

Odpusti nám vojnu, Pane! Pane, odpusti nám túto vojnu.         Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnikmi! Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, zmiluj sa nad nami! Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí svojej matky v bunkri v Charkove, zmiluj sa nad nami! Pane Ježišu, vyslaný v dvadsiatich rokoch na front, zmiluj sa nad nami! Pane Ježišu, ktorý doposiaľ vidíš ozbrojené ruky v tieni svojho kríža, zmiluj sa nad nami! Odpusti nám, Pane, Odpusti nám, keď sa neuspokojíme s klincami, ktorými sme ti prebodli ruku, a naďalej sa opíjame krvou mŕtvych roztrhaných zbraňami. Odpusti…

Čítaj celý článok

Záznam o zasvätení sveta

Záznam o zasvätení sveta k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie – 25.3.2022 Vatikán poslal biskupom list a text modlitby k úkonu zasvätenia (zverenia) Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý vykoná v piatok 25. marca o 17:00 počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra v Ríme. Svätý Otec vyzval, aby sa k tomuto obradu pripojili veriaci po celom svete. Prinášame oficiálny slovenský preklad textu úkonu zasvätenia. Slovenský preklad textu úkonu zasvätenia si môžete stiahnuť tu. Priamy prenos kajúcej pobožnosti z Vatikánu. – Zasvätenie Ruska a Ukrajiny a celého sveta Nepoškvrnenému…

Čítaj celý článok

Svedectvo – Putovná panna Mária Sladkomilujúca

Putovná panna Mária Sladkomilujúca Bohorodička Eléusa (milosrdná), známa aj ako Bohorodička Sladkomilujúca, je jednýmz troch tradičných typov zobrazenia Panny Márie na stredovekých ikonách, spolu s MatkouBohorodičkou Odigítriou (tá, ktorá ukazuje cestu) a Matkou Bohorodičkou Panagìou (celásvätá), stojaca v modlitebnom postoji.Na obraze Sladkomilujúcej Matky Božej je osobitnánežnosť pohľadu a objatia Panny Márie a jej Syna, ktoré vrcholí jemným zrastením tvárí,charakteristickým ikonografickým motívom symbolizujúcim hĺbku Božskej lásky.Jedným z variantov Bohorodičky Sladkomilujúcej je byzantská ikona BohorodičkyVladimírskej, ktorá bola privezená do Ruska z Konštantínopola v roku 1131, umiestnená vroku 1155 kyjevským kniežaťom v Chráme…

Čítaj celý článok