Ponuka Dolnej Krupej – ponuka priestorov

Milí  cenacolci,  vzhľadom na našu spolupatričnosť  s  týranými  ženami a deťmi , sme sa rozhodli na našej stránke  zverejniť  odporučiť  Sociálny  podnik sv. Rafaela  v  Dolnej Krupej-  popis a foto v  prílohe. Keďže  pre naše rodičovské  akcie  je zariadenie malé,  môžeme odporučiť  v  našich farských resp. aj  iných spoločenstvách a takto  uvedenému zariadeniu pomôcť. Fotky neklamú, zariadenie  bola pozrieť mama Eva a veľmi  sa jej páčilo.    Rút, Eva, ivan PONUKA PRIESTOROV Milí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, som sociálna pracovníčka zo zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi a obraciam sa na Vás…

Čítaj celý článok

Oznam o návrhu na zrušenie zákazu bohoslužieb

Ctené spoločenstvo!Už po tretíkrát sú na Slovensku fakticky zakázané verejné bohoslužby. Som presvedčený, že toto opatrenie proti pandémii je nielen neprimarané, ale je aj protiústavné a teda nezákonné. Už som nemohol mlčať a nekonať. Preto som predložil občiansko-právne podania na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Keďže ide o dôležité záležitosti verejného života a celospoločenského záujmu, zasielam Vám k tomu relevantné informácie (list vláde, súdne podnety a vecné argumenty). Nech poslúžia Vám a Vám zverenému spoločenstvu. Všetko spájam s nádejou. List členom vlády, na vedomie prezidentke a predsedovi parlamentu s tromi návrhmi,…

Čítaj celý článok