Z dejín Ukrajiny referujú prispievatelia TV NOE.

Z dejín Ukrajiny referujú prispievatelia TV NOE. Živě 13.5.22 o 20:30 na TV NOE. O historii Ukrajiny – této druhé největší evropské země budou hovořit historici doc. Pavel Boček, Mgr. David Svoboda, PhD. A doc. Jaroslav Šebek, PhD.. Pořadem bude provázet Irena Pulicarová. 24. února t. r. překročila armáda Ruské federace ukrajinské hranice. Svůj útok opírá Rusko o tvrzení, že tam přichází bojovat s nacisty, a dodává navíc, že Ukrajina byla vždy jeho součástí. Vraťme se do historie Ukrajiny – této druhé největší evropské země, abychom současnou realitu vnímali nezkresleně. Pozvání do studia přijali…

Čítaj celý článok

Smútočné oznámenie

S veľkým žiaľom v srdci, ale v duchu kresťanskej nádeje vo večný život, vám oznamujeme, že po tragickej nehode nás náš milovaný brat Peter Vitek predišiel do večnosti. Peter daroval svoj život Bohu a službe mladým v komunite a opusteným deťom na misiách v Brazílií. Bol vždy radostným a usmievavým človekom a dokázal túto radosť šíriť okolo seba. Spojení v deväťdňovej modlitbe Svätého ruženca Svetla (každý deň o 19:00) sprevádzajme nášho brata Petra na ceste k Pánovi mysliac na jeho najbližšiu rodinu a na všetkých ľudí, ktorým tu bude chýbať. Odpočinutie večné, daj mu Pane. Con grande dolore nei nostri cuori, ma nello spirito…

Čítaj celý článok

Svedectvo – Putovná panna Mária Sladkomilujúca

Putovná panna Mária Sladkomilujúca Bohorodička Eléusa (milosrdná), známa aj ako Bohorodička Sladkomilujúca, je jednýmz troch tradičných typov zobrazenia Panny Márie na stredovekých ikonách, spolu s MatkouBohorodičkou Odigítriou (tá, ktorá ukazuje cestu) a Matkou Bohorodičkou Panagìou (celásvätá), stojaca v modlitebnom postoji.Na obraze Sladkomilujúcej Matky Božej je osobitnánežnosť pohľadu a objatia Panny Márie a jej Syna, ktoré vrcholí jemným zrastením tvárí,charakteristickým ikonografickým motívom symbolizujúcim hĺbku Božskej lásky.Jedným z variantov Bohorodičky Sladkomilujúcej je byzantská ikona BohorodičkyVladimírskej, ktorá bola privezená do Ruska z Konštantínopola v roku 1131, umiestnená vroku 1155 kyjevským kniežaťom v Chráme…

Čítaj celý článok

Prianie mame Elvíre

Drahá mama Elvíra! ” Čokoľvek ste  urobili jednému z  týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili” Mt 25,40 Vďaka , že vidíš najmenších. Vďaka, že sa ku nim celý život skláňaš. Vďaka, že si dokázala s najmenšími žiť. Vďaka, že si ich naučila ŽIŤ. Nech Boh žehná Tvoje dni mama Elvíra, aby sme ešte dlho mohli aj my cítiť a byť účastní Tvojej jednoduchej a úplnej radosti zo ŽIVOTA. Chlapci zo  slovenského  domu, Janigovci, exovci,  spoločenstvo  slovenských  rodičov a priateľov Komunity, ivan  “Tutto quello che avete fatto a uno di questi…

Čítaj celý článok

Knihy na predaj

Drahí priatelia, Máme v ponuke 2  knihy od Guy Gilberta, je to známy francúzsky kňaz, ktorý sa venuje výchove delikventnej mládeže. Vo svojich knihách poukazuje, že akékoľvek aktivity a pomoc ostatným by boli nezvládnuteľné bez modlitby. Hovorí o tom ako sa on sám modlí, ako chápe modlitbu a pozýva nás všetkých k tejto skúsenosti ako zrozumiteľným a jasným spôsobom naplniť vzťah s Bohom. Zaoberá  sa stále aktuálnou témou rodiny, krásne sa približuje posolstvám pápeža Františka.    Srdcem k srdci – malý pruvodce modlitbou  Rodina – poklad naši doby. Cena jednej knihy je 7,-€. Keďže sa teraz nemôžeme stretávať môžete si…

Čítaj celý článok

Ponuka Dolnej Krupej – ponuka priestorov

Milí  cenacolci,  vzhľadom na našu spolupatričnosť  s  týranými  ženami a deťmi , sme sa rozhodli na našej stránke  zverejniť  odporučiť  Sociálny  podnik sv. Rafaela  v  Dolnej Krupej-  popis a foto v  prílohe. Keďže  pre naše rodičovské  akcie  je zariadenie malé,  môžeme odporučiť  v  našich farských resp. aj  iných spoločenstvách a takto  uvedenému zariadeniu pomôcť. Fotky neklamú, zariadenie  bola pozrieť mama Eva a veľmi  sa jej páčilo.    Rút, Eva, ivan PONUKA PRIESTOROV Milí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, som sociálna pracovníčka zo zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi a obraciam sa na Vás…

Čítaj celý článok

Oznam o návrhu na zrušenie zákazu bohoslužieb

Ctené spoločenstvo!Už po tretíkrát sú na Slovensku fakticky zakázané verejné bohoslužby. Som presvedčený, že toto opatrenie proti pandémii je nielen neprimarané, ale je aj protiústavné a teda nezákonné. Už som nemohol mlčať a nekonať. Preto som predložil občiansko-právne podania na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Keďže ide o dôležité záležitosti verejného života a celospoločenského záujmu, zasielam Vám k tomu relevantné informácie (list vláde, súdne podnety a vecné argumenty). Nech poslúžia Vám a Vám zverenému spoločenstvu. Všetko spájam s nádejou. List členom vlády, na vedomie prezidentke a predsedovi parlamentu s tromi návrhmi,…

Čítaj celý článok