SVEDECTVÁ

Svedectvá

Záujemci o svedectvo mladých, ktorí boli alebo sú v komunite, alebo ich rodičov pre rôzne spoločenstvá. Komunita Cenacolo veľmi rada vyjde v ústrety. Ak chcete svedectvo požiadajte o sprostredkovanie cez e-mail cdv-slovakia@hotmail.com. Personálne a časové možnosti tých, ktorí môžu poskytnúť autentické svedectvo sú obmedzené. Prosíme preto o porozumenie, ktoré prejavíte tým, že o svedectvo požiadate v dostatočnom predstihu cca 4 – 5 týždňov.