O NÁS


              „ Nikto nie je dokonalý“…často používaná fráza, ak chceme zakryť, alebo ospravedlniť problém v nás, alebo v niekom blízkom,  na ktorom nám záleží. Súčasťou každej spoločnosti sú javy, ktoré charakterizujeme ako dobré  alebo  zlé. Niekedy máme problém určiť jednoznačne hranicu medzi týmito pojmami. Zodpovednosť za zlo, či dobro hľadáme…
           Otvorili ste si stránku, na ktorej sa dozviete, že za všetkým dobrým i zlým v nás, je koreň spoločnosti – rodina. Nepočúva sa to príjemne, hlavne ak sa nemáme čím pochváliť, pretože ovocie je červivé… naše vlastné deti sa nám nepáčia… Ešte poriadne nevyrástli, a už  to nie je také , ako sme si predstavovali.

         Občianske združenie Priatelia spoločenstva  Cenacolo vzniklo na Slovensku, pretože život v našej spoločnosti priniesol nové neduhy, s ktorými si sama rodina  nevie pomôcť.
Comunita Cenacolo vznikla v Taliansku r. 1983 a založila ju rehoľná sestra Elvíra. Existovali a aj dnes sú organizácie, ktoré majú šľachetné  zámery i obsah činnosti. Ale nebola  inštitúcia, ktorá by zastrešovala tých „ na okraji spoločnosti“. Ujala sa ich Ona, so svojou vierou v Božiu silu. Od roku 1983 sa toto SPOLOČENSTVO –„ Comunita   Cenacolo“ (slov. večeradlo), rozšírilo po celom svete.

     Tiež ľudia , ale iní, závislí  – narkomani, gembleri, alkoholici…..bezdomovci , ľudia bez zmyslu života, ľudia stratení, ľudia opustení pre svojské – netypické riešenie problémov, našli pochopenie, lásku, objatie,  priateľstvo i prácu,  pod ochrannými krídlami Comunity Cenacolo.
    Mama Elvíra, ako jej hovoria rôznymi jazykmi, vyliečení mladíci i devy zo svojich zranení na duši i tele, im dáva nádej , učí ich láskou láske, úsmevu , ktorý je nápadne nákazlivý. Svätý Duch je medzi nami, preto sa cítime aj v našom spoločenstve   šťastne, ľahko, ale hlavne s nádejou v srdciach, že problémy, ktoré  prežívame v našich rodinách, sú riešiteľné.

  Slovenská komunita je  súčasťou materskej talianskej komunity CENACOLO. Sme tí istí  rodičia , príbuzní i všetci, ktorí cítia, že ich život sa uberá iným smerom ako je to v danej spoločnosti žiaduce. Sme každý z iného kúta sveta, ale spája nás závislosť, strata nádeje na zmenu k lepšiemu . Comunita Cenacolo  je nádej, viera , láska – nepozná žiadnu bariéru, ktorá by sa nedala prekonať. Spoločná modlitba a práca  zjednocuje,  posilňuje, dáva istotu .
 Školou života ju nazývajú medzi sebou tí, ktorí niekoľkoročný pobyt v komunite prežili.
 „Boli mŕtvi a vstali zmŕtvych“ či „prešli z tmy do svetla“  to je hlavná myšlienka svedectiev, ktoré napísal sám život. Výpovede nových rodín , ktoré spoznali, že Ježiš je víťaz!  Prešli si ťažkú cestu od  ZLA  závislostí k DOBRU – pokoju v nás. To všetko je  dôkazom  „liečby“ Božím dotykom.