RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

Ruženec za závislých sa modlíme v týchto mestách:

SLOVENSKO

 • Banská Štiavnica,  štvrtok o 17.15 hod.  v kaplnke na sídlisku  Drieňová
 • Bratislava, pondelok o 17:15 hod. v Bratislave – Lamači, kostol sv. Margity, Vrančovičova ul. 58
 • Čadca – kostol sv. Bartolomea na ulici A.Hlinku 20/13, každý útorok o 16.30 hod
 • Dolný Kubín, piatok o 15.00 v kostole sv. Kataríny
 • Košice JUH, streda o 18:00 v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Smetanová 6 (ul. Šoltésovej 15)
 • Martin,  streda o 17:45, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Farnosť Martin Sever. Počas letných prázdnin „ RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH!“ v Martine – kostole Sedembolestnej Panny Márie sa budeme modliť každý štvrtok v týždni pred svätou omšou t.j. o 17:45.
 • Námestovo,  streda o 18.40 v pastoračnom centre na farskom úrade, o 18.00 sv. omša
 • Nitra,  utorok 18.15 na Kalvárii
 • Pezinok, Holubyho ulica, kláštorný kostol kapucínov,štvrtok,17.10hod. (dá sa parkovať pri dome kultúry)
 • Piešťany, sobota o 17.50 v jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, Poštová ul.
 • Poprad – každý pondelok o 17.00 v gr.-kat. chráme sv. Petra a Pavla na Ústecko- Orlickej ul.
 • Prešov, streda o 18.00 v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul.
 • Svidník, štvrtok o 17.15 v gréckokatolíckom chráme Božej múdrosti
 • Topoľčany,  utorok 17.45 v kostole Nanebovzatia Panny Márie
 • Trenčín, Kostol Notre Dame, ulica  1.mája  Pondelok po sv. omši o 17.30 hod.
 • Trnava, pondelok o 17.45 v bazilike sv. Mikuláša
 • Tureň ( pri Senci) ,v  maďarskom jazyku, utorok o 18.00 v kostole Panny Márie Snežnej, v tomto kostole pri tomto ruženci sa budeme učiť modliť ruženec po taliansky, po chorvátsky, prípadne v iných jazykoch, ako je to zvykom v komunite. Vítaní sú všetci záujemcovia.
 • Ústie nad Priehradou, utorok o 18.30 v Oravskom centre mládeže
 • Žilina,   kláštor dominikánov (vedľa kostola sv. Barbory), vždy v pondelok o 17.00 hod
 • Zlaté Moravce,  utorok o 16.30 hod., vo farskom kostole sv. Michala, Bernolákova ul.
 • Zvolen,  kaplnka farského kostola sv. Alžbety, štvrtok hodinu pred večernou sv. omšou

ČESKÁ REPUBLIKA

 • Praha – Modlitba růžence každou středu od 17,20 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí. Mše svatá každou 1. středu v měsíci v 18 hodin v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmanově náměstí.
 • Sušice – Pravidelné pondělní modlitby za závislé (růženec a adorace) v době od 18 do 19h v klášterním kostele v Sušici.
 • ZlínPravidelné růžence v kostele Sv. Filipa a Jakuba za závislé se konají  každé pondělí v 17:55 hodin.  Mše svatá za komunitu Cenacolo a otevření komunitního domu v ČR  je obětována tamtéž každé  pondělí v  18:30 hodin. 
 • Znojmo – Svatý růženec se modlíme každý sudý týden v pondělí 17,30 hod. přede mší svatou v kostele Svatého kříže Dolní Česká 1 Znojmo.
 • Želiv – Každé pondělí v 18 hodin modlitba růžence za závislé – v zimním období v Želivském klášteře, v letním období v kostele.


Prosba všetkým:

Ak viete o ďalších miestach, kde sa posvätný  ruženec za závislých na Slovensku alebo v Čechách modlí, alebo došlo ku zmene miesta alebo času u tých, ktoré sú tu uvedené, dajte mi vedieť, stačí to hodiť do sms, aby sme mohli zverejnením tohto údaja umožniť pridať sa k nám ku spoločnej modlitbe čo najviacej ľuďom.