RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

Ruženec za závislých sa modlíme v týchto mestách:

 • Banská Štiavnica,  štvrtok o 17.15 hod.  v kaplnke na sídlisku  Drieňová
 • Brno, vždy poslednú sobotu v mesiaci o 18.00 hod, kostol sv. Rodiny, Grohova ul.
 • Čadca – kostol sv. Bartolomea na ulici A.Hlinku 20/13, každý útorok o 16.30 hod
 • Dolný Kubín, piatok o 15.00 v kostole sv. Kataríny
 • Košice JUH, streda o 18:00 v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Smatanová 6 (ul. Šoltésovej 15)
 • Martin,  Univerzitná nemocnica, pondelok 16.00 Kaplnka Božieho milosrdenstva.
 • Námestovo,  streda o 18.40 v pastoračnom centre na farskom úrade, o 18.00 sv. omša
 • Nitra,  utorok 18.15 na Kalvárii
 • Pezinok, Holubyho ulica,kláštorný kostol kapucínov,štvrtok,17.10hod. (dá sa parkovať pri dome kultúry)
 • Piešťany, sobota o 17.50 v jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, Poštová ul.
 • Poprad – každý pondelok o 17.00 v gr.-kat. chráme sv. Petra a Pavla na Ústecko- Orlickej ul.
 • Prešov, streda o 18.00 v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul.
 • Svidník, štvrtok o 16.45 v gréckokatolíckom chráme Božej múdrosti
 • Snina, utorok 16:30, Kaplnka v nemocnici
 • Topoľčany,  utorok 17.45 v kostole Nanebovzatia Panny Márie
 • Trenčín, Kostol Notre Dame, ulica  1.mája  Pondelok po sv. omši o 17.30 hod.
 • Trnava, streda o 17.45 v bazilike sv. Mikuláša
 • Tureň ( pri Senci) ,v  maďarskom jazyku, utorok o 18.00 v kostole Panny Márie Snežnej, v tomto kostole pri tomto ruženci sa budeme učiť modliť ruženec po taliansky, po chorvátsky, prípadne v iných jazykoch, ako je to zvykom v komunite. Vítaní sú všetci záujemcovia.
 • Ústie nad Priehradou, utorok o 18.30 v Oravskom centre mládeže
 • Žilina,   kláštor dominikánov (vedľa kostola sv. Barbory), vždy v pondelok o 17.00 hod
 • Zlaté Moravce,  utorok o 16.30 hod., vo farskom kostole sv. Michala, Bernolákova ul.
 • Zlín, pondelok o 17.55 hod.,(okrem prvého pondelka v mesiaci, kedy je adorácia), farský kostol sv.Filipa a Jakuba
 • Zvolen,  kaplnka farského kostola sv. Alžbety vo štvrtok o 16.15 hod., v júli a auguste 17.15 hod


Prosba všetkým:

Ak viete o ďalších miestach, kde sa posvätný  ruženec za závislých na Slovensku alebo v Čechách modlí, alebo došlo ku zmene miesta alebo času u tých, ktoré sú tu uvedené, dajte mi vedieť, stačí to hodiť do sms, aby sme mohli zverejnením tohto údaja umožniť pridať sa k nám ku spoločnej modlitbe čo najviacej ľuďom.