KONALO SA – Októbrový misijný ruženec – Cenacolo

Drahí rodičia, bratia a sestry, milí priatelia, s radosťou sa s vami spájame, aby sme vám oznámili, že v mariánskom mesiaci október, keďže je mesiacom misií a ruženca sa zjednotíme, ako jedna veľká rodina každý štvrtok večer o 21:00 a to prostredníctvom kanála youtube cenacolo-live, aby sme mohli prežiť spoločne tento misionársky moment. Predovšetkým túžime pripomenúť si s vďačnosťou Nikolov život, mladíka, ktorý do komunity vstúpil, keď bol jeho život zničený zlom, trpel ochorením AIDS a pred dvadsiatimi piatimi rokmi odišiel do neba. Veríme, že spoznanie jeho cesty zmŕtvychvstania “z temnoty do svetla” môže byť príležitosťou aj pre niekoho…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – NOVÝ rozvrh všetkých cenakolských stretnutí

Milí priatelia!                         Vzhľadom na rýchlo a výrazne sa zhoršujúcu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19, sa po 09.09.2021 budeme znovu stretávať online, resp. cez telefón. Klub 10.09.21  a kolokvie  11.09.2021, regionálne stretnutia už nebudú osobne – naďalej sme vám k dispozícii na telefónnych číslach: Od 09.09.2021 Kluby Piešťany +421 903 523 861 +421 903 523 862   Kluby Prešov +421 907 197 990  +421 911 630 893 Kolokvie chlapci rodičia +421 905 833 050 +421 907 863 831 Kolokvie dievčatá rodičia   +421 903 029 307  +421 903 493 321 Kolokvie dievčatá komunita +421 915 311…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – Putovanie do Medjugorje rodičia – UPOZORNENIE !!!

Milí priatelia! Opäť sa priblížil čas, kedy ľudia, znalí veci, zo slovenského Cenacola očakávajú tento oznam na našej web stránke. Hovorí o putovaní do známeho pútnického miesta v Bosne a Hercegovine-  M e d j u g o r j e Tohtoročný dátum tohto putovania je september   16.09.2021 – 23.09.2021                                   To čo teraz o putovaní čítate je plán , ktorý sa naplní iba v prípade priazne malého kúsočku hmoty, ktorý sa vola corona virus. V dostatočne tesnom termíne ku dátumu plánovaného odjazdu oznámime na tomto mieste či sa putovanie…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – POZÝVAME VÁS……..!!!

NEPLATNÝ OZNAM Drahé sestry a bratia, milí priatelia!                                Pozývame vás srdečne na spoločné posedenia a diskusie v rámci rodičovských klubov v Piešťanoch a v Prešove. Ako ste si iste všimli, obnovený prvý klub sa konal minulý týždeň v piatok. Kým sa nestane dačo zlého mienime v nich ďalej pokračovať každý piatok na Základnej škole ,ul. E.F.Scherrera 40 v Piešťanoch (označený bočný vchod) o 19.00. hod.                                Kolokvie (predvstupové stretnutia) chlapcov pokračujú po telefóne, prípadne internete , prvé  osobné budú za priaznivej situácie 14.08.2021 na obvyklom mieste u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová ul. 1                                Rodičovské stretnutie rodičov, ktorí mali deti…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – IDEME ĎALEJ S ŽIVÝMI KLUBMI, RODIČKAMI, KOLOKVIAMI

NEPLATNÝ OZNAM Drahí priatelia, vzhľadom k aktuálnej stabilizácii pandemickej situácie na Slovensku a uvoľneniu opatrení, začneme sa stretávať osobne na našich podujatiach- kluboch, kolokviách a rodičovských stretnutiach. Klub  bude  23.7.2021 o 19 hod. v  Piešťanoch a Prešove, stále  platí  telefonická konzultácia, tí ktorí  ste v telefonickom  spojení s rodičmi  zodpovednými  za kluby,  budete na prvý klub pozvaní.  Rodičia, ktorí ste už dlhšie v našom spoločenstve,  budete na účasť na  kluboch a kolokviách oslovení telefonicky, ostatných prosíme o podporu v  modlitbách v tento piatkový  večer doma. Všetkých prosíme  o  rešpektovanie  a…

Čítaj celý článok

Rodičovské kluby, rodičovské sobotné stretnutia a dievčenské kolokvie!

Rodičovské kluby zatiaľ pokračujú tak, ako sme pred časom začali. Každý piatok o 19.00 hod. v škole.                 Na sobotnom rodičovskom stretnutí sa v septembri  stretneme  04.09.2021 o 10.00 hod. na obvyklom mieste v škole. Program ako je zabehnutý vrátane sv. omše v mieste konania stretnutia o 18.00 hod.                 Prvé dievčenské kolokvie po prázdninách budú v sobotu 04.09.2021 o 10.00 v pastoračnom centre u jezuitov, Poštová ul. č.1 v Piešťanoch.                 Chlapčenské kolokvie v sobotu 04.09.21 nebudú. Ďalší týždeň podľa programu sa uskutočnia.                 V záujme nás všetkých prosím dodržať na všetkých troch podujatiach preventívne opatrenia proti covidu 19- rúško, dezinfekciu rúk.…

Čítaj celý článok

Začneme s osobnými stretnutiami? Skúsme to.

NEPLATNÝ OZNAM Milí priatelia, čas pandémie, ktorý žijeme už  viac ako rok, nás naučil  rôznym možnostiamklubov, kolokvií. Vďaka Bohu aj cez toto ťažké a “iné” obdobie chlapci a dievčatá vstupujú  do Komunity. Nič však nenahradí osobné  stretnutia. Začneme regionálnymi stretnutiami ako sme  boli  zvyknutí  v sobotu  o 14 hod. a to druhú a štvrtú sobotu v mesiaci. Čiže prvé stretnutie bude  10.07.2021 na obvyklých miestach. Prosíme rodičov, ktorým deti vstúpili  do Komunity počas pandémie, aby prišli , spolu sa pomodlíme, pozdieľame  a navzájom sa posilníme našimi svedectvami. Tiež služobne starší …

Čítaj celý článok

Sviatok života – Festa della vita 2021

Drahí rodičia a priatelia komunity Cenacolo! Ako od roku 1993 každoročne i v tomto roku sa komunita Cenacolo stretne ONLINE s rodičmi a priateľmi komunity z celého sveta na kopci v Saluzzo v rámci Sviatku života – Festa della vita. V dňoch 15. – 18. júla 2021 oslávime spolu  narodeniny Cenacola.   V tomto roku, ktorý Svätý Otec František zasvätil Svätému Jozefovi, bude témou Sviatku Života Slovo, ktoré Anjel vo sne povedal Jozefovi:  „Neboj sa prijať Máriu“  (Mt 1,20). Boh zveruje tesárovi z Nazareta jedinečnú špeciálnu misiu, a to :…

Čítaj celý článok

Putovanie do Medjugorje mladí – NEKONÁ SA

Milí priatelia! PONÚKANÉ PUTOVANIE MLADÝCH DO MEDJUGORIA SA NEKONÁ.         (VEDÚCI SI ZLOMIL NOHU) PROSME PÁNA O POMOC PRI ORGANIZÁCII BUDÚCOROČNÉHO  PUTOVANIA A TEŠME SA NAŇ ivan Aj tento rok pozývame mladých  na púť do Medžugorja. Obraciame sa hlavne na vás komunitní rodičia, ktorí máte deti, ktoré zažili život so závislým súrodencom. A na mladých, ktorí chcú uvidieť miesta kde sa dejú zázraky. Dĺžka pobytu je 6 dní. Tri dni v Medjugorji a tri  dni pri mori v Marušiči. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónne číslo +421 903 285 130, Striženec  Robo, alebo mail:…

Čítaj celý článok

Svätá Kataríne Tekakwitha – svätý patrón od novembra 2020

Modlitba k Svätej Kataríne Tekakwitha Ó Svätá Katarína Tekakwitha, milovaná Pánova dcéra, príklad nevinného života a jasne rozkvitnutého kvetu medzi indiánskymi národmi Ameriky, oroduj za nás,  aby sme mohli  byť oblečení v cnostiach ktoré urobii Tvoj život šťastným a svätým. Daruj nám veľkú lásku k Bohu a k  blížnym; urob nás pokornými a učenlivými v poslušnosti, trpezlivými a silnými v utrpení; čistými v pohľadoch, v myšlienkach a v srdci.Získaj pre nás svoju veľkú lásku k Eucharistii a ku svätej omši: pomôž nám vždy prijímať  Sväté prijímanie s otvoreným a šťastným…

Čítaj celý článok