Vianočný pozdrav 2021

V mene všetkých slovenských cenakolcov, priateľov, priaznivcov a dobrodincov Cenacola zdravím  s vďačnosťou celú rodinu Cenacola, mamu Elvíru, sestry, ktoré sa o ňu starajú, všetkých komunitných kňazov, otca biskupa Františka, priateľov, priaznivcov a dobrodincov na celom svete. Všetkým  vám ďakujem za vaše dobré srdce a v tento významný deň prosím Pána, aby vám, ak chcete, pomohol prežiť  oslavu výročia narodenia Svojho Syna i vstup do Nového občianskeho roku v radosti a pokoji.Prosme ho, aby sme zvládli žiť nasledujúce dni, mesiace, roky podľa Ježišovho príkladu najmá v láske ku blížnemu. Cenacolo…

Čítaj celý článok

Malaník Matej parte

Oznamujeme vám so smútkom v srdci, že dňa 26.11.2021 si Pán života a smrti povolal k sebe nášho                brata a priateľa Mateja Malaníka vo veku 39 rokov. Matej bol človek a muž úsmevu a rozžiareného srdca. Mali sme možnosť ho spoznať na komunitnej ceste, stretávali sme ho na stretnutiach v slovenskom komunitnom dome viacej rokov, kde bol synom a bratom nám rodičom a našim deťom. Obohacoval nás už len svojou prítomnosťou, no tiež svojou prácou, modlitbou v komunitnom dome. Uvažoval ako ďalej v svojom živote, keď prišiel čas opustiť brány komunity. Rozhodol sa pred krátkym časom vstúpiť do rehole Menších…

Čítaj celý článok

Posledná rozlúčka s Matejom

Slovenský dom sv. Cyrila a Metoda Komunity Cenacolo s hlbokým  zármutkom oznamuje všetkým priateľom a známym, že posledná rozlúčka s tragicky zosnulým                                                   MATEJOM MALANíKOM sa uskutoční v piatok, dňa 03.12.2021 o 15.00 hod. s dodržaním prísnych proti pandemických opatrení na cintoríne TRENČÍN – juh.

Čítaj celý článok

Prosba a výzva rodičom a priateľom komunity Cenacolo

Milí priatelia, ako určite všetci  vidíme a sledujeme, situácia s pandémiou sa neustále zhoršuje. Sme Bohu vďační, že sa nám podarilo zorganizovať rodičovské  stretnutie  po skupinkách, najmä pre tých rodičov, ktorí  naše pravidelné  stretávania nezažili, teda ich deti  vstúpili do Komunity  už počas pandémie. Vzhľadom na pandemické opatrenia najväčšia skupina bola vytvorená z očkovaných  rodičov, kde  plne zaočkovaní sme sa mohli  stretnúť  50. Tam  kde sme mali  nezaočkovaných rodičov sme mohli byť spolu s chlapcami  max 10. Prosím vás  v  záujme možností ďalších stretnutí,  tí ktorí  nemáme  zdravotné  dôvody zaočkujme sa.…

Čítaj celý článok

KONALO SA – Októbrový misijný ruženec – Cenacolo

Drahí rodičia, bratia a sestry, milí priatelia, s radosťou sa s vami spájame, aby sme vám oznámili, že v mariánskom mesiaci október, keďže je mesiacom misií a ruženca sa zjednotíme, ako jedna veľká rodina každý štvrtok večer o 21:00 a to prostredníctvom kanála youtube cenacolo-live, aby sme mohli prežiť spoločne tento misionársky moment. Predovšetkým túžime pripomenúť si s vďačnosťou Nikolov život, mladíka, ktorý do komunity vstúpil, keď bol jeho život zničený zlom, trpel ochorením AIDS a pred dvadsiatimi piatimi rokmi odišiel do neba. Veríme, že spoznanie jeho cesty zmŕtvychvstania „z temnoty do svetla“ môže byť príležitosťou aj pre niekoho…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – Putovanie do Medjugorje rodičia – UPOZORNENIE !!!

Milí priatelia! Opäť sa priblížil čas, kedy ľudia, znalí veci, zo slovenského Cenacola očakávajú tento oznam na našej web stránke. Hovorí o putovaní do známeho pútnického miesta v Bosne a Hercegovine-  M e d j u g o r j e Tohtoročný dátum tohto putovania je september   16.09.2021 – 23.09.2021                                   To čo teraz o putovaní čítate je plán , ktorý sa naplní iba v prípade priazne malého kúsočku hmoty, ktorý sa vola corona virus. V dostatočne tesnom termíne ku dátumu plánovaného odjazdu oznámime na tomto mieste či sa putovanie…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – POZÝVAME VÁS……..!!!

NEPLATNÝ OZNAM Drahé sestry a bratia, milí priatelia!                                Pozývame vás srdečne na spoločné posedenia a diskusie v rámci rodičovských klubov v Piešťanoch a v Prešove. Ako ste si iste všimli, obnovený prvý klub sa konal minulý týždeň v piatok. Kým sa nestane dačo zlého mienime v nich ďalej pokračovať každý piatok na Základnej škole ,ul. E.F.Scherrera 40 v Piešťanoch (označený bočný vchod) o 19.00. hod.                                Kolokvie (predvstupové stretnutia) chlapcov pokračujú po telefóne, prípadne internete , prvé  osobné budú za priaznivej situácie 14.08.2021 na obvyklom mieste u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová ul. 1                                Rodičovské stretnutie rodičov, ktorí mali deti…

Čítaj celý článok