MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN – do 01.11.2023

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, klikni na túto výzvu – vyplň a odošli nasledujúci formulár.

Modlitbové úmysly na mesiac jún 2023

Modlime sa za Svätého Otca, vzhľadom na jeho zdravotný stav a za jeho úmysly

Modime sa za mamu Elviru, zakladateľku našej komunity

Modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie

Modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy

Prosme o zdravie a Božiu pomoc pre manžela Ivana

Prosíme Ťa Pane za obrátenie a oslobodenie pre Patrika

Pane Ježišu, prosíme Ťa o pomoc pre mladého Jána, aby našiel dosť síl a odvahy poprosiť Ťa o vlastné rozhodnutie vstúpiť do komunity Cenacolo. ( veľa iných možností zbaviť sa závislostí využil a to bez pozitívneho výsledku )

Vyprosujme si od Zmŕtvychvstalého Pána pokoj, silu a odvahu bojovať každý deň spolu s Ním proti zlu

Pane uzdrav našu sestru a Cenacolo maminu Kornéliu Šoltésovú, Nelku, je veľmi chorá.
Úpenlivo prosí Laco, manžel, Cenacolo otec.

Za pevné rozhodnutie manžela Daniela vstúpiť do komunity, za vytrvalosť kráčať túto cestu, za dar viery, dôveru v komunitu a vedenie Duchom Svätým

Všemohúci Bože, prosím o pomoc pre známeho Jána, aby Duch Svätý ho priviedol do komunity, Ježišu Ty sa postaraj, zachráň jeho dušu

Všemohúci Bože, zo srdca Ťa prosím o uzdravenie po operácii z vážnej choroby pre švagra Michala, otvor mu srdce a zošli mu Ducha Svätého nech ho premieňa, vedie a uzdravuje

Všemohúci Bože, zo srdca Ťa prosím o uzdravenie vnúčika Viktorka z cukrovky, o obrátenie a zoslanie Ducha Svätého pre Patrika, Pavla, Pavla, celej mojej rodiny aj pre mojich susedov, Ježišu Ty sa o nich postaraj

Prosíme Ťa Pane za uzdravenie krízy manželstva Roba a Katky, požehnanie a zdravie pre celú ich rodinu

Prosím o modlitbu za syna, za jeho oslobodenie od drog a za jeho vstup do komunity Cenacolo

Prosme, aby sme sa nezabúdali modliť jeden za druhého v našom spoločenstve cenacolských rodičov


Milí priatelia! Ďakujme Pánovi za jeho obrovský dar pre nás  – Komunitu Cenacolo – a to tak, že sa každý deň popoludní, spolu so všetkými členmi komunity na celom svete, s vďakou pomodlíme aspoň jeden desiatok bolestného ruženca za mamu Elvíru.

Iniciatíva, ktorá vznikla v komunite:

Prosia, aby sme sa modlili po každej, hlavne spoločnej modlitbe, akéhokoľvek druhu, desať Zdravas a jeden Otčenáš za exovcov a ich rodičov a blízkych a modlitbu ku Michaelovi archanjelovi

Pane povzbuď ich a daj im silu, aby v každodennom živote dokázali ísť po ceste, ktorú sa naučili v komunite—-——————————————————————————————————————————————————

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, vyplň a odošli nasledujúci formulár.


—-——————————————————————————————————————————————————


Svätí Louis a Zelie Martin

Bože náš Otče,
ďakujem za žiarivé svedectvo kresťanského života manželov Louisa a Zelie Martinových, ktorí v rodinnej modlitbe, každodennej omši a eucharistickej adorácii našli silu vykonávať svoje každodenné povinnosti s radosťou v duchu evanjelia.
Vy šťastní manželia, ktorí ste cez skúšky, utrpenia a radosti života kráčali spolu vo viere v Boha, darujte manželom jednotu a úprimnú lásku, aby sa mohli navzájom verne podporovať po celý svoj život a aby ich láska bola ľahšou cestou k svätosti.
Vy, ktorí ste vychovali malú Teréziu a svoje ďalšie deti v živej Božej prítomnosti, vy, ktorí ste ich naučili nepremrhať život, dávať chudobným, kráčať po malej každodennej ceste ku svätosti, urobte z dnešných rodičov dobrých učiteľov a svedkov autentickej viery pre svoje deti.
Pane Ježišu, na príhovor blahoslavených Louisa a Zelie Martinových, daj našim rodinám a všetkým, ktorí majú ťažkosti, milosť jednoty, modlitby a odpustenia.
Svätí Louis a Zelie Martin orodujte za nás!
 


Sviatok: 12. júl

Prví manželia v histórii Cirkvi kanonizovaní spolu ako manželský pár.

Louis Martin

* 22. august 1823 Bordeaux, Gironde, Francúzsko
† 29. júl 1894 Arnières-sur-Iton, Eure, Francúzsko

Louis Joseph Aloys Stanislaus Martin bol tretie z piatich detí Pierra-Françoisa Martina a Marie-Anne-Fanie Boureau. Všetci jeho súrodenci zomreli prv, než dosiahli tridsať rokov. Keďže pochádzal z rodiny vojaka, zvykli sa často sťahovať, až sa napokon usadili v Alençone, kde Louis absolvoval základnú školskú dochádzku. Počas štúdia hodinárstva v Rennes, Štrasburgu a Paríži v ňom dozrievalo rozhodnutie zasvätiť sa Bohu v kláštore svätého Bernarda u Augustiniánov. Pre ťažkosti s latinčinou ho v kláštore odmietli, následne (v roku 1850) si otvoril obchod so šperkami a hodinami v Alençone.

Až do roku 1858, kedy uzavrel manželstvo so Zélie Guerin, trávil čas prácou, koníčkami (predovšetkým rybačkou), meditáciami a stretnutiami. Bol členom Vital Romet, spoločenstva dvanástich mladých kresťanov a kňaza o. Hurela a tiež slúžil núdznym v spoločnenstve sv. Vincenta de Paul.

Jeho matka, ktorá ho nerada videla slobodného, by ho rada videla ženatého so Zélie Guerin, s ktorou sa učila vyrábať známu alenconskú čipku. Prvé stretnutie Louisa a Zélie na moste v štvrti sv. Leonarda bolo rozhodujúce. Manželstvo uzavreli 13. júla 1858 v kostole Notre Dame. Spoločný život trval 19 rokov. Spočiatku žili v čistote aj v manželstve, neskôr sa im narodilo deväť detí, päť z nich prežilo. Korešpondencia pani Martinovej odhaľuje hlbokú lásku, ktorá spájala pár. Tiež opisuje ​​každodenný život, starostlivosť jej manžela o vzdelávanie detí, jej hlbokú vieru, vplyv spoločenského života na život rodiny (v tom čase končilo Druhé cisárstvo a rodila sa Tretia republika). Rovnako sa v korešpondencii dá nájsť svedectvo dôvery počas utrpenia pani Martinovej, ktoré jej priniesla rakovina. Pani Martinová sa narodila pre nebo 28. augusta 1877 vo veku 46 rokov. Ovdovelý Louis sa rozhodol presťahovať sa s dcérami do Lisieux, kde žila rodina jeho manželky. Po vstupe jeho dcéry Terézie od Ďieťaťa Ježiša a Svätej Tváre do Karmelu (1888) u neho prepukla choroba, kvôli ktorej bol hospitalizovaný v nemocnici Bon Sauveur v Caen. V obdobiach, keď sa mu prilepšilo, sa obetavo staral o ostatných pacientov. Dožil ochrnutý, v kruhu svojej rodiny. Pre nebo sa narodil 29. júla 1894 , vo veku 71 rokov.

Zélie Guérin

* 23. december 1831 Saint-Denis-sur-Sarthon, Orne, Francúzsko
† 28. august 1877 Alençon, Orne, Francúzsko

Azélie-Marie „Zélie“ Martinová rodená Guérin sa narodila 23. decembra 1831. Pre tvrdú a prísnu výchovu zo strany matky nemala podľa vlastných slov šťastné detstvo. To poznačilo jej charakter a pravdepodobne tu možno hľadať príčinu jej škrupulóznosti, ktorou sa vyznačoval jej život a spiritualita.

Po skončení štúdií chcela vstúpiť k sestrám vincentkám, ale predstavená jej žiadosť o vstup odmietla, pravdepodobne pre jej zdravotné problémy (trpela bolesťami hlavy a mala ťažkosti s dýchacími cestami). Zélie začala vyrábať preslávenú alenconsku čipku a od roku 1853 pôsobila ako renomovaný výrobca veľmi kvalitnej čipky. V obchode sa jej darilo. Do dielne si najímala čipkárov, ku ktorým sa správala s veľkou láskavosťou, ako k členom rodiny. Pomáhala všetkým blížnym, ktorí to potrebovali.

V apríli 1858 sa na moste svätého Leonarda stretla s mladým mužom, Louisom Martinom, ktorý na ňu veľmi zapôsobil. Pri pohľade na neho počula vnútorný hlas „tohoto som ti pripravil“. Zosobášili sa 13. júla 1858 v kostole Notre Dame, oddával ich o. Hurel.

Pani Martinová manžela oddane milovala, „viac než svoj ​​život“, ako mu napísala. Od roku 1860 až do roku 1873 sa im narodilo deväť detí, štyri z nich zomreli v mladom veku. Pani Martinová v jednom z listov napísala: „Zbožňujem deti! Narodila som sa, aby som mala deti.“ Vzdelávaniu dcér venovala všetku svoju energiu. Základom vzdelávania bola dôvera voči Bohu. Chcela pre svoje deti to najlepšie – chcela, aby sa stali svätými. To však vôbec neznamenalo nudný a upätý život – organizovala im aj oslavy, hry…Louis a Zélie Martinovci, manželia

V roku 1865 sa začal jej bolestný boj s rakovinou. Zélie prežívala chorobu s veľkou odovzdanosťou v Božiu prozreteľnosť. „Ak ma dobrý Boh chce uzdraviť, budem veľmi šťastná, pretože hlboko v duši túžim žiť, bolí ma opustiť manžela a deti. Ale na druhej strane, vravím si: «ak nevyzdraviem, budem pre nich nápomocnejšia vo večnosti«“ Zélie sa narodila pre nebo 28. augusta 1877. Jej najmladšia dcéra, sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, o matke povedala: „Milovala som mamin úsmev, jej hlboký pohľad, ktorým akoby hovorila «…idem do neba, hľadieť na Boha!«.“

Benedikt XVI. 19. októbra 2008 vyhlásil manželov Martinových za blahoslavených. Svätorečení boli 18. októbra 2015 pápežom Františkom na Námestí sv. Petra počas trvania Synody o rodine.