MODLITBOVÉ ÚMYSLY

NEBESKÝ PATRÓN – rodičov slovenského spoločenstva – do 01.11.2024

V prvej časti tohoto priečinku uverejňujeme meno patróna celého nášho spoločenstva, ktoré sa losuje každý rok 01.novembra (sviatok všetkých svätých) s platnosťou do nasledujúceho 01.11.
Spolu s prosbou uverejňujeme i jeho  životopis, aby sme sa mohli zoznámiť s ich vlastnosťami, aby sme mohli v živote napodobnovať.


Svätá Santa Rita da Cascia

Ó drahá Svätá Rita,
Patrónka neriešiteľných situácií
a Orodovnica v beznádejných prípadoch,
daj, nech ma Pán vyslobodí z každého súženia
a oddiaľ strachy, ktoré niekedy obklopujú srdce.
Ty, ktorá si milovala svojich nepriateľov,
nauč nás sile odpustenia.
Ty, ktorá nosíš v srdci a na čele
znaky umučenia Krista,
nauč nás milovať aj keď láska
žiada od nás trochu bolesti.
Ty, ktorá si bola ženou viery, nevestou viery,
matkou viery, zasvätenou Bohu vo viere,
učiň dnešné ženy schopné žiť ich povolanie
s tou jedinečnou silou, ktorá pohne vrchmi
ťažkostí a strachov, s vierou.
Daruj nášmu svetu sväté ženy,
sväté manželky, sväté matky, sväté Bohu zasvätené.
Svätá Rita, Patrónka neriešiteľných situácií, 
modli sa za mnohých zúfalých a osamotených mužov a ženy.
Svätá Rita, Orodovnica v beznádejných prípadoch,
vypros nám istotu viery, ktorá nám neustále
opakuje že “Bohu nič nie je nemožné!”.
Svätá Rita,
oroduj za nás!
 


“ Každé ročné obdobie prejde nocou a človek sa vždy cíti stratený a detinský, pociťuje potrebu hviezd, znamení lásky na oblohe a Pán ich rozsvieti, hore na oblohe..“ (Svätá Rita)

Rita z Cascie, rehoľníčka, mystička

Svätá

Sviatok: 22. máj

* okolo 1380 (?) Roccaporena pri Cascii, Perugia, Taliansko
† 22. máj 1447 (alebo 1457) Cascia, Perugia, Taliansko

Atribúty: kríž, rana na čele po tŕni, ruža

Patrónka mäsiarov; v beznádejných situáciách, v skúškach

Sv. Rita z Cascie

Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Cascii v Taliansku. Jej meno je vlastne skrátené z mena Margherita, Margaréta. Už od útleho veku nosila v srdci túžbu stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý však – ako sa ukázalo neskôr – bol k nej veľmi krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne prežila osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. Ona v srdci stále mala túžbu z detstva, a tak zašla do augustiniánskeho kláštora v Cascii. Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž požiadavku, že sestry musia byť panny. Naveľa však spravili výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora. Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v rámci svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája 1447 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných situáciách. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú pútnici z celého Talianska.

———————————————————————————————————————————————————V druhej časti odstavca MODLITBOVÝ ÚMYSEL prosíme Pána Boha, Pána Ježiša, Pannu Máriu o pomoc.
Tieto prosby uverejňujeme v priečinku na našom webe www.cenacolo.sk

Modlitbové úmysly na mesiac december 2023


Za mamu Elvíru, aby Pán prijal jej obetu a v hodine odchodu z tohto sveta korunoval jej požehnaný život nebeskou slávou a nás zahrnul mnohými milosťami.

Modlime sa za Svätého Otca, za jeho úmysly

Modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie

Modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy

Prosíme Ťa Bože za zdravie,  pre našu chorú cenacolskú sestru Barboru a silu Ducha Svätého pre ňu v prijatí Božej vôle 

Prosíme Ťa Pane za Jakuba a všetky nechcené a osvojené deti, aby našli dar Svätého Ducha a svoju cestu života

Všemohúci Bože, naplň nás radosťou, nádejou a vďačnosťou za všetkých mladých v komunite Cenacolo, daruj im pokoj srdca a istotu, že stále kráčaš po ich boku a vieš o nich už od stvorenia sveta, ukáž im Pane, že si Otcom, ktorý ich pozná po mene

 Panna Mária prosím, oroduj u svojho syna Ježiša za uzdravenie zo závislosti môjho brata Petra

Prosíme Ťa Pane o záchranu a následnú pomoc pre vážne chorú 18 ročnú Barboru a podporu Svätého Ducha pre jej mamu Moniku

Modlíme sa a prosíme Ťa Pane o pomoc pre nášho ťažko chorého brata Jakuba. Brat Dominik

Ježišu, prosím úpenlivo za nášho syna Tomáša, za jeho oslobodenie zo závislosti a za jeho vstup do komunity Cenacolo

Pane, prosím Ťa za uzdravenie Maroša, ktorému bola diagnostikovaná leukémia, aby prijal Tvoju vôľu

Pane požehnaj svojou milosťou naše stretnutie s dcérou Máriou v komunite, naplň naše srdcia radosťou z daru viery, vianočnej nádeje a vzájomnej úprimnej lásky. Prosím Ťa Pane Ježišu o dar rozlišovania pri našom stretnutí. Pane, Ty sa postaraj o všetko, lebo Tebe patríme a nespokojné je naše srdce, kým nespočíva v Tebe Pane.

Ježišu, prosím Ťa, pomôž synovi Tomášovi k obráteniu a nasmeruj ho na cestu k Tebe

Pane prosím o modlitby za mamu Dadku, za jej vytrvalosť, múdrosť a vedenie Duchom Svätým na ceste pomoci svojej závislej dcéry

Prosíme Ťa Pane za uzdravenie  a Božiu pomoc pre duševne chorých, či už následkom užívania drog alebo zlých vzťahov v rodine


Milí priatelia! Ďakujme Pánovi za jeho obrovský dar pre nás  – Komunitu Cenacolo – a to tak, že sa každý deň popoludní, spolu so všetkými členmi komunity na celom svete, s vďakou pomodlíme aspoň jeden desiatok bolestného ruženca za mamu Elvíru.

Iniciatíva, ktorá vznikla v komunite:

Prosia, aby sme sa modlili po každej, hlavne spoločnej modlitbe, akéhokoľvek druhu, desať Zdravas a jeden Otčenáš za exovcov a ich rodičov a blízkych a modlitbu ku Michaelovi archanjelovi

Pane povzbuď ich a daj im silu, aby v každodennom živote dokázali ísť po ceste, ktorú sa naučili v komunite—-——————————————————————————————————————————————————

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, vyplň a odošli nasledujúci formulár.


—-——————————————————————————————————————————————————