MODLITBOVÉ ÚMYSLY

V prvej časti odstavca MODLITBOVÝ ÚMYSEL prosíme Pána Boha, Pána Ježiša, Pannu Máriu o pomoc.
Tieto prosby uverejňujeme v priečinku na našom webe www.cenacolo.sk

Modlitbové úmysly na mesiac júl 2024


Za mamu Elvíru, aby Pán prijal jej obetu a v hodine odchodu z tohto sveta korunoval jej požehnaný život nebeskou slávou a nás zahrnul mnohými milosťami.

Modlime sa za Svätého Otca a za jeho úmysly

Modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie

Modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy

Pane Ježišu, modlime sa o zázrak, uzdrav prosíme nášho sedemnásťročného brata Gerharda zo zranení tela i duše.

Prosíme Ťa Pane za Jakuba a všetky nechcené a osvojené deti, aby našli dar Svätého Ducha a svoju cestu života

Prosme, aby sme sa nezabúdali modliť jeden za druhého v našom spoločenstve cenacolských rodičov

Pane prosíme Ťa za dcéru Máriu a všetky dievčatá v komunite vo Vrbovci, nech ich poslušnosť Sv. Jozefa a Panny Márie potešujú, obdarujú dôverou v Boha a radosťou zo spoločenstva v komunite

Prosím o modlitby za chorú Zuzanu a zákrok lekárov podľa Božej vôle

Prosíme Ťa Pane za kňazov, ktorí nás sprevádzajú na našej ťažkej, ale krásnej ceste v  komunite

Prosíme Ťa Pane za požehnanie a záchranu dcéry Paulinky, za uzdravenie jej duše a dobrého milujúceho veriaceho manžela

Pane prosíme o Ducha Svätého pre  naše komunitné Sestry Misionárky Vzkriesenia, aby ich viedol a posilňoval v ich službe 

Prosím Ťa Pane o uzdravenie tela aj duše pre Janka a Hanku

Prosíme za záchranu života Libora, otce početné rodiny, z českého společenství Cenacolo

Na príhovor mamy Elvíry Ťa prosíme Pane za uzdravenie Dominika a jeho rodičov, aby vedení Duchom svätým prijali komunitnú cestu na ktorej nájde uzdravenie celá rodina.

Prosíme na príhovor sv. Rity o zmenu srdca mojich bratov a ich manželiek, nech nájdu pokoj, odpustenie a jednotu

Prosíme Ťa Pane za všetky komunitné adorácie a stretnutia, špeciálne za regionálne. Zapáľ v nás rodičoch a čistých príbuzných túžbu byť povzbudením pre naše deti v komunite a stať sa príkladom nasledovania hodným pre naše deti, ktoré už vyšli z komunity a tak sa stať svetlom v temnotách tohto sveta. Sv. Rita, oroduj za nás! Mama Elvíra, prihováraj sa za nás!

Prosím o ukončenie terajšej práce a nájdenie novej práce v súlade s mojim povolaním

S vďakou za záchranu holého života syna Mateja prosím o milosť a ochranu v jeho súčasnej situácii, aby bol uzdravený zo závislosti a mohol nastúpiť do komunity Cenacolo

Pane na kríži.  Ty si sa modlil. Otče odpusť im lebo nevedia čo robia. Prosíme Ťa za všetkých, ktorí takto zblúdili.  Odpusť im. Uzdrav tých ktorých, svojimi činmi zranili.  A všetkým nám daj silu veriť v Tvoju nekonečnú lásku.

Pane prosíme Ťa za silu pre rodičov závislých detí, ktorí prichádzajú na klub, aby vytrvali kráčať cestou komunity Cenacolo a v zmysle jej zásad nepoľavovali, vydržali všetky úskalia, nevzdávali sa a hoc aj po pochybeniach kráčali ďalej a doviedli svoje deti do komunity a s Božou pomocou do plnosti ich uzdravenia a obrátenia

Prosíme Ťa Pane za milosť obrátenia a uzdravenia pre Monikinu mamu a Marcela

Pane prosíme Ťa za uzdravenie vzťahov v rodine a schopnosť dobrej vzájomnej komunikácie

Prosíme Ťa Panna Mária, oroduj u svojho Otca a Syna za uzdravenie nášho jediného syna Rene Adriena zo závislosti na drogách, zo psychických a duševných zranení, daj aby našiel pokoj vo svojom srdci, uvedomil si svoju slabosť a začal hľadať cestu nádeje a života

Pane Ježišu, prosím uzdrav nášho 18-ročného syna Jakuba zo zranení tela i duše a pomôž jeho otcovi Jozefovi, aby nestrácal dôveru v Teba

Pane prosím za môjho brata Petra za jeho uzdravenie a prosím Pannu Máriu aby ho ochraňovala pred nebezpečenstvom na jeho cestách po svete.Prosim teba Pane aj za moje uzdravenie psychických bolesti a duševných zranení.

Pane vrúcne ťa prosím za mamu Zuzku. Za je zdravotný stav v ktorom sa nachádza, za jej nedávno narodenú dcérku Sáru. Ako aj za silu prijať Božiu vôľu pre celú jej rodinu. Amen.

———————————————————————————————————————————————————

NEBESKÝ PATRÓN – rodičov slovenského spoločenstva – do 01.11.2024

V druhej časti tohoto priečinku uverejňujeme meno patróna celého nášho spoločenstva, ktoré sa losuje každý rok 01.novembra (sviatok všetkých svätých) s platnosťou do nasledujúceho 01.11.
Spolu s prosbou uverejňujeme i jeho  životopis, aby sme sa mohli zoznámiť s ich vlastnosťami, aby sme mohli v živote napodobnovať.


Svätá Santa Rita da Cascia


Ó drahá Svätá Rita,
Patrónka neriešiteľných situácií
a Orodovnica v beznádejných prípadoch,
daj, nech ma Pán vyslobodí z každého súženia
a oddiaľ strachy, ktoré niekedy obklopujú srdce.
Ty, ktorá si milovala svojich nepriateľov,
nauč nás sile odpustenia.
Ty, ktorá nosíš v srdci a na čele
znaky umučenia Krista,
nauč nás milovať aj keď láska
žiada od nás trochu bolesti.
Ty, ktorá si bola ženou viery, nevestou viery,
matkou viery, zasvätenou Bohu vo viere,
učiň dnešné ženy schopné žiť ich povolanie
s tou jedinečnou silou, ktorá pohne vrchmi
ťažkostí a strachov, s vierou.
Daruj nášmu svetu sväté ženy,
sväté manželky, sväté matky, sväté Bohu zasvätené.
Svätá Rita, Patrónka neriešiteľných situácií, 
modli sa za mnohých zúfalých a osamotených mužov a ženy.
Svätá Rita, Orodovnica v beznádejných prípadoch,
vypros nám istotu viery, ktorá nám neustále
opakuje že “Bohu nič nie je nemožné!”.
Svätá Rita,
oroduj za nás!

“ Každé ročné obdobie prejde nocou a človek sa vždy cíti stratený a detinský, pociťuje potrebu hviezd, znamení lásky na oblohe a Pán ich rozsvieti, hore na oblohe..“ (Svätá Rita)

Rita z Cascie, rehoľníčka, mystička

Svätá

Sviatok: 22. máj

* okolo 1380 (?) Roccaporena pri Cascii, Perugia, Taliansko
† 22. máj 1447 (alebo 1457) Cascia, Perugia, Taliansko

Atribúty: kríž, rana na čele po tŕni, ruža

Patrónka mäsiarov; v beznádejných situáciách, v skúškach

Sv. Rita z Cascie

Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Cascii v Taliansku. Jej meno je vlastne skrátené z mena Margherita, Margaréta. Už od útleho veku nosila v srdci túžbu stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý však – ako sa ukázalo neskôr – bol k nej veľmi krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne prežila osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. Ona v srdci stále mala túžbu z detstva, a tak zašla do augustiniánskeho kláštora v Cascii. Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž požiadavku, že sestry musia byť panny. Naveľa však spravili výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora. Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v rámci svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája 1447 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných situáciách. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú pútnici z celého Talianska.
Milí priatelia! Ďakujme Pánovi za jeho obrovský dar pre nás  – Komunitu Cenacolo – a to tak, že sa každý deň popoludní, spolu so všetkými členmi komunity na celom svete, s vďakou pomodlíme aspoň jeden desiatok bolestného ruženca za mamu Elvíru.

Iniciatíva, ktorá vznikla v komunite:

Prosia, aby sme sa modlili po každej, hlavne spoločnej modlitbe, akéhokoľvek druhu, desať Zdravas a jeden Otčenáš za exovcov a ich rodičov a blízkych a modlitbu ku Michaelovi archanjelovi

Pane povzbuď ich a daj im silu, aby v každodennom živote dokázali ísť po ceste, ktorú sa naučili v komunite—-——————————————————————————————————————————————————

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, vyplň a odošli nasledujúci formulár.


—-——————————————————————————————————————————————————