Rodičovské česko-slovenské stretnutie v decembri bude 3.12.2022

Milí rodičia, rodičovské stretnutie v  decembri bude 3.12.2022, v telocvični školy na ul.  Scherrera č.40, Piešťany. Zostáva nutnosť prezuviek, resp. návleky sú k dispozícii na mieste, telocvičňa je len temperovaná, je vhodné sa teplo obliecť, prípadne si vziať deku. Začíname o 10,00 hod – dopoludnia modlitby a príhovor zo slovenského cenakolského domu, popoludní katechéza otca Ireneja, sv. omša  zo soboty, nie vigílna – nemá platnosť na nedeľu. Svedectvá podľa  časových možností.  Na tomto  stretnutí sa  odovzdávali  vianočné  balíčky – ZMENA – priniesť  vianočné balíčky iba rodičia, ktorí majú synov v slovenskom dome.…

Čítaj celý článok

Živé jasličky v Komunite Cenacolo

Živé jasličky v Komunite Cenacolo Mladí z Komunity Cenacolo Vám prajú radostné prežitie prichádzajúcej lásky, nehy a nádeje, ktorou je narodenie dieťaťa prichádzajúceho spasiť celé ľudstvo. Príďte sa s nami podeliť o túto veľkú radosť na Živé jasličky k nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v štyroch termínoch 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17:00 hod., aby sme si mohli spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09 Na všetkých sa veľmi tešíme. chlapci z Komunity Cenacolo

Čítaj celý článok

MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN – do 01.11.2023

Ak máš prosbu o modlitbový úmysel na ďalší mesiac, klikni na túto výzvu – vyplň a odošli nasledujúci formulár. Modlitbové úmysly na mesiac december 2022 – modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie – modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy – Pane Ježišu, prosíme Ťa o pomoc pre mladého…

Čítaj celý článok

Svedectvo z Medžugoria 2022 – Jana

Moje prvé putovanie do Medžugoria  s komunitou Cenacolo Ahojte všetci, volám sa Jana a pochádzam z východného Slovenska. Komunitu Cenacolo som spoznala v roku 2021 vďaka svojmu manželovi, ktorý je závislý a momentálne žije v komunite na Slovensku v Kráľovej pri Senci. Púť do Medžugoria s touto komunitou bola naplánovaná v septembri 2022 a ja som sa jej veľmi túžila zúčastniť, no moja finančná situácia mi to nedovoľovala. Nadišiel čas registrácie a napriek mojim finančným ťažkostiam som sa prihlásila nevediac či pôjdem, alebo nepôjdem. Odovzdala som to do Pánových rúk v nádeji, že ak On chce, tak…

Čítaj celý článok

ZMENA ceny pobytu NA ČESKOSLOVENSKÉ SETKÁNÍ A PLES KOMUNITY CENACOLO 10. – 12.2. 2023 PRAHA – HRADČANY

Zmena ceny pobytu – POZVÁNKA NA ČESKOSLOVENSKÉ SETKÁNÍ A PLES KOMUNITY CENACOLO 10. – 12.2. 2023 PRAHA – HRADČANY Drazí rodiče a přátelé komunity Cenacolo. Srdečně vás zveme na rodičovské trojdenko, jehož součástí bude komunitní ples (bez nikotinu a alkoholu). Předběžný program : Pátek 10. 2. – dopoledne příjezd, odpoledne komentovaná prohlídka Hradčany – Staré Město, mše svatá a společný večer Sobota 11.2. – program od 9 hodin bude upřesněn , mše svatá, katecheze, sdílení. Večer ples v Arcibiskupském paláci, v sále Kardinála Berana Neděle 12.2. – mše svatá, úklid,…

Čítaj celý článok

Reakcia na svedectvo

Pochválený buď, Ježiš Kristus, vám všetkým v slovenskom dome Cenacolo, som mamou 32-ročného, už 4 roky ženatého syna, ktorý má problém s dlhmi. Jeho manželstvo je zatiaľ bezdetné. S jeho manželkou v spoločných modlitbách, prechádzame cca. tretím rokom, úskaliami, ktoré prináša zadĺžený život človeka, ktorého ľúbime. Zmena jeho správania nás doslova dostáva na kolená (nepokoj, nervozita, podráždenosť, nezáujem o manželku, rodinu….) Nejaký čas bol od manželky odsťahovaný, ani nevieme kde….  Potom návrat, na chvíľku upokojenie, ale opäť je nevrlý, neprístupný, nemá čas a pod. Počas tohto náročného obdobia sme mali (a stále…

Čítaj celý článok

Príspevky na účet

Milí priatelia, obraciam sa na Vás s  prosbou o zamyslenie a prijatie týchto pár riadkov v pokore srdca, tak ako Vám ich v  pokore píšeme. Rozhovory o peniazoch, finančných prostriedkoch, hmotných veciach nikdy neboli mojou „srdcovkou“. To, čo hovoríme na kluboch – „Komunita žije z Božej prozreteľnosti“ je pravda a skutočnosť. Keď sa nad  touto odvahou a vložení Komunity do  Božej dlane mamou Elvírou zamyslíme prídeme k tomu, že nás týmto krokom učí byť vnímavými na potreby druhých, nájsť to s čím sa môžeme rozdeliť, ale tiež v pokore  poprosiť, keď niečo…

Čítaj celý článok

MYŠLIENKY NA TÝŽDEŇ

Myšlienky na týždeň 30.9.2022 Prevládajúca slabina V duchovnom živote sa nedá napredovať, ak nepracujeme na tom, čo je skutočne podstatné. Každý má niekde silné a inde slabé stránky. Z nich je najnebezpečnejšia jedna, čo prevláda nad ostatnými. Je to defekt v nás, určitá nedokonalosť, ktorá vplyv nad naším spôsobom cítenia, posudzovania, usudzovania, vôle a konania. Táto nedokonalosť má v nás nejaké prepojenie s našim temperamentom. Z tejto nedokonalosti potom pramenia aj mnohé ďalšie. Je to niečo vo vnútri. Oslepuje nás to, takže konáme hriech. Je nebezpečnou, lebo môže prekrútiť naše…

Čítaj celý článok