Rodičia – EXOVCI

Exovci – rodičia Milí priatelia, cenacolci! Spomínam na predchádzajúci rok, čo sme spolu prežili, kde všade sme spoluboli a mali možnosť sa nielen stretnúť ale aj  podeliť s tým, čo práve žijeme. Naša slovenská komunita má veľa rôznorodých aktivít, máme to možnosťvidieť aj na našej web – stránke. Jednou z nich je aj stretnutie tých, ktorí sikomunitu vyskúšali akýmkoľvek spôsobom. Predovšetkým príbuzní, ktorísvojich blízkych na komunitu pripravovali, ale tiež, nepriamo, cez aktivitykomunity, komunitu žili . Sú to hlavne rodičia. Slangovo im hovoríme EXOVCI. Rodičia – exovci, ktorí sprevádzali svojich synov a dcéry na…

Čítaj celý článok

Putovanie rodičov comunity do Knock v Írsku

Milí rodičia a priatelia komunity Cenacolo na Slovensku, Morave a v Čechách. Po poslednom celočeskoslovenskom stretnutí v Nitre 3.2. 2024 a mojom svedectve z putovaniašiestich mám zo slovenského Cenacola, Vám chceme ponúknuť púť do Írska k nohám Panny Máriez Knock. Pred dvomi týždňami sme si splnili našu veľkú túžbu a napriek obavám z nepriaznivého počasia smeodcestovali letecky do Írska a ďalej autobusom do Knocku. Každé nepohodlie, každá námaha nám boli tisíc krát oplatené milosťami, ktoré sme dostali od Panejz Knock- cez nášho exovca Karola s manželkou Angelou, jeho mamu Elenku, cez Teréziu , Romana,všetkých chlapcov v dome a požehnania od arcibiskupa Františka a biskupa Fonsieho…

Čítaj celý článok

MODLITBOVÉ ÚMYSLY

V prvej časti odstavca MODLITBOVÝ ÚMYSEL prosíme Pána Boha, Pána Ježiša, Pannu Máriu o pomoc.Tieto prosby uverejňujeme v priečinku na našom webe www.cenacolo.sk Modlitbové úmysly na mesiac február 2024 Za mamu Elvíru, aby Pán prijal jej obetu a v hodine odchodu z tohto sveta korunoval jej požehnaný život nebeskou slávou a nás zahrnul mnohými milosťami. Modlime sa za Svätého Otca a za jeho úmysly Modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie Modlime sa za tých, ktorých…

Čítaj celý článok

2 % Tlačivá

2 % Tlačivá Milí rodičia, známi, exovci a priatelia Cenacolo, blížia sa termíny, kedy môžeme poukázať 2% zo svojich daní Cenacolu. Prijatý podiel vašej dane je základným príjmom slovenského domu, z ktorého súhradené energie, PHM, telefóny a všetky nevyhnutné náklady na fungovanie domu a bezktorého slovenský dom nie je schopný fungovať. Nemáme príspevky ani od štátu, ani odsamospráv. Okrem 2% sú to iba vaše individuálne milodary. Prosíme o vašu aktivitu vo forme modlitby za naše spoločenstvo a aj pri oslovení vašichpríbuzných, priateľov, kolegov, známych o zmysle pomoci nášmu spoločenstvu.Ďakujeme, že využijete…

Čítaj celý článok

MYŠLIENKY NA TÝŽDEŇ – oživená rubrika

Myšlienky na týždeň 21.1.2024 Pastiersky list Mons. Františka Trstenského ku sviatku Božieho slova 21.1.2024 Nedeľná nekázeň: Identifikovať sa s martýrmi nestačí Nahrávku si môžete pustiť kliknutím na tento link Nedeľná nekázeň: Identifikovať sa s martýrmi nestačí (dennikn.sk) . 15.1.2024 Marek Orko Vácha: Všichni vědí, proti čemu církev je Všichni vědí, proti čemu církev je, a proto vás taky zvou do médií. Církev je proti sexu před svatbou. Církev je proti potratům, zejména v Polsku. Taky v USA. Církev je proti sňatkům homosexuálů. Církev je proti antikoncepci. Hormonální zejména. Církev je taky proti kondomům.…

Čítaj celý článok

Informácie detského psychológa o rodine a deťoch.

1. Liečebný pedagóg a vysokoškolský učiteľ Albín Škoviera – Deti dnes neučíme prekonávať prekážky a vydržať. Pojem svedomie sa vytratil. Kliknutím na link sa otvorí článok. Deti dnes neučíme prekonávať prekážky a vydržať. Pojem svedomie sa vytratil | Konzervatívny denník (postoj.sk) 2. Vánoce se nezadržitelně blíží… hlavně klid a žádnou paniku! – Jiří Halda 3. Rodinář: Role v rodině aneb každý má mít v rodině své pevné místo 4. Jiří Halda – Dítě není malý dospělák 5. Mgr. Jiří Halda na téma „Jak na komunikaci s puberťáky

Čítaj celý článok

Oznam o spoločných modlitbách ruženca

Oznam o spoločných modlitbách ruženca Milí priatelia! Pri prvom rodičovskom stretnutí rodičov exovcov na Slovensku, ktoré sa uskutpčnilo predpár dňami v Senci, došlo ku dohovoru všetkých prítomných, že sa radi budú stretať raz za rok. Okremtejto aktivity bežia v našej organizácii ešte modlitby ruženca za závislých a adorácie. Keď si pamätámeako nás Mama Elvíra prosila, aby sa myšlienka Cenacola ďalej šírila a udržiavala myslím, že radibudeme toto jej prianie plniť vo vlastnom záujme i záujme všetkých závislých.. Adorácie bežia zatiaľpodľa dohodnutých termínov, s dohodnutými kňazmi. Zoznam obcí a kostolov je uvedený na našej web stránke. Časom už…

Čítaj celý článok