Ako pokračovať s našimi osobnými stretnutiami

Covid ešte stále zasahuje do našich stretnutí. Keďže sa situácia zhoršuje platia znovu od 23.09.2021 pokyny pre zodpovedných za stretnutia – kolokvie pre chlapcov i dievčatá v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch. Chlapčenské kolokvie sa uskutočnia 25.09.2021 a 02.10.2021 a dievčenské kolokvie 02.10.2021. V súvislosti s týmto programom prosím, aby najmä na chlapčenské kolokvie, chodili iba rodičia, ktorých syn je už rozhodnutý vstúpiť do Komunity. Pre tých rodičov, ktorých zatiaľ vstup syna do Komunity je iba ich zbožným prianím budeme zvolávať stretnutia a poučenia v inom termíne. Prosím rešpektovať pokyny správcu pastoračného centra pri prevádzke miestností. Kluby, rodičovské…

Čítaj celý článok

Medžugorie v modlitbe so Svätým Otcom

Medžugorie v modlitbe so Svätým Otcom Drahí veriaci, pozývame vás, zajtra-sobotu dňa 15.05. sledovať od 17.00 h naše úvodné vysielanie pri príležitosti spoločnej modlitby Ruženca s pápežom Františkom za ukončenie pandémie na našich mediálnych platformách (Youtube; Live stream- medjugorje.hr ). V relácii „Medžugorie so Svätým Otcom“ bude hovoriť apoštolský nuncius v Bosne-Hercegovine Monsg. Luigi Pezzuto, medžugorský farár p. Marinko Šakota, a mariológ p. Danko Perutina. Priamy prenos Ruženca za ukončenie pandémie z kostola sv.Jakova v Medžugorí môžete sledovať od 18:00-h na tých istých vysielacích  kanáloch.

Čítaj celý článok

Podpora – Prosba dobrým ľuďom, priaznivcom, cenakolským rodičom

Drahí rodičia, priatelia a ostatní priaznivci komunity Cenacolo!          V tomto,  pre nás i pre celý svet nevšednom období izolácie, sme pozvaní utužovať naše spoločenstvo duchovne modlitbou, a tak sa navzájom podporovať.  Mama Elvíra zverila komunitu do rúk Božej prozreteľnosti, ktorá ide aj cez ruky ochotných ľudí sa podeliť, a keďže sa nemôžeme stretávať osobne na našich pravidelných stretnutiach rodičov, môžeme podporiť náš dom v Kráľovej pri Senci v prvom rade modlitbou, ktorá je našou najsilnejšou zbraňou a finančným  príspevkom podľa našich možností na účet tak,  ako sme boli…

Čítaj celý článok

RODIČOVSKÍ MISIONÁRI

Rodičovskí misionári Drahí rodičia – misionári,Nachádzame sa v mesiaci októbri. V mesiaci misii a Ružencovej Panny Márie. O tom svedčí aj spojenie sa v modlitbách svätého ruženca.  Každý deň sa môžeme spájať  on line v niektorom  misionárskom cenacolskom dome vo svete. Je to čas aj pre nás. Spoznávať tieto miesta, kde cenacolskí misionári darujú svoje životy.  V službe Nášho Pána Ježiša Krista cez Jeho Matku Máriu. Ich lásku odovzdávajú tam, kde ju nemali možnosť spoznať. Je krásne vidieť a  počuť  ich svedectvá . Je to aj pre nás veľkým povzbudením …

Čítaj celý článok

Výzva a prosba českým a slovenským rodičom

Milí rodičia a priatelia Komunity! Komunita s láskou  na nás myslí, v tejto láske nachádza aj možnosti ako sa s nami spojiť, aj ako  sa môžeme navzájom povzbudiť v tomto čase pandemie. O tom  bolo stretnutie ako náhrada za Festa della vita,  aj online  Vianočné stretnutie v nedeľu 20.12.2020 sprostredkované cez internet.  Po Vianociach, kedy sme tí, ktorí sme sa dívali na ponúknuté stretnutia, nechali  vo  svojich srdciach doznieť odkaz týchto  stretnutí, mohli by sme si nájsť čas a v krátkom svedectve sa podeliť s týmto odkazom a našou reakciou…

Čítaj celý článok

POĎAKOVANIE ZA 2 % Z DANE

Poďakovanie za % z vašej dane prijaté v roku 2020, za dary, pomoc a modlitby pre Komunitu Cenacolo.     Milí rodičia, priatelia, všetci darcovia a podporovatelia komunity.    Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou  finančného daru, materiálnou pomocou, alebo svojou službou a taktiež pre našu komunitu  tým najdôležitejším darom – modlitbou, podporili našu komunitu Cenacolo.     Z vašej dane za rok 2019 nám bola v roku 2020 a v januári a februári 2021 poukázaná suma vo výške  18.675,52 €. Okrem toho sme prijali finančné dary od jednotlivcov sólo. Z prijatých…

Čítaj celý článok

Ako ďalej od 01.02.2021

Sestry a bratia, milí priatelia! Pomaly končia posledné dni dvanástich mesiacov, ktoré začali nenápadne, ale pomerne rýchle vystrašili ľudí, ktorí sú pri zmysloch a videli čo sa deje. Nič podobné ešte Matku Zem nezasiahlo. Postupne sa však objavili, ako dôsledky tejto katastrofy i pozitívne veci. Pre nás, členov spoločenstva Cenacolo, ktoré sa nachádza vo všetkých kútoch sveta (cca 80 bratstiev), ktorí sme zvyknutí byť v živote Komunity v blízkych kontaktoch, nastala nečakaná situácia. Museli sme si zvyknúť na kontakty nie osobné, bez objatí, bez podaní rúk t. zn. cez telefón,…

Čítaj celý článok

MATERIÁLNA PODPORA CENACOLSKÉMU DOMU

Milí priatelia spoločenstva Cenacolo! V čase, keď sú naše stretnutia obmedzené a kedy nemôžeme  finančne ani materiálne prispieť nášmu Cenakolskému domu v Královej pri Senci tak ako sme zvyknutí,  chceme Vás poprosiť  o jeho podporu.Finančnú podporu môžeme realizovať podľa možností každého z nás napr. trvalým platobným príkazom,  resp. jednorazovým príspevkom  na číslo účtu IBAN  SK94 1100 0000 0026 2314 6144 s akoukoľvek pre každého z nás prijateľnou sumou. V tomto,  pre nás i pre celý svet nevšednom období izolácie, sme pozvaní utužovať naše spoločenstvo duchovne modlitbou, a tak sa navzájom podporovať.  Mama Elvíra zverila komunitu do rúk…

Čítaj celý článok

KLUBY A KOLOKVIE

Kluby a kolokvie v súčasnosti Kluby a kolokvie od 05.10.2020 do 25.10.2020 Od 05.10.2020 vstúpil do života komunity iný režim klubov a kolokvií ako dovtedy. Konajú sa po telefóne vzhľadom ku opatreniam proti corona viru.Ak by sme podľa covidovej situácie tento systém zmenili uverejníme zmenu na tomto mieste.  Pretože spoločenstvo rodičov a pripravujúcich sa chlapcov a dievčat na kolokviách  je pre napredovanie  v ceste prípravy vstupu  veľmi  dôležité, zatiaľ budú v  súlade s platnými opatreniami prebiehať kolokvie naďalej. Ak počet prihlásených presiahne naše možnosti  v rámci protiepidemických opatrení, budú jednotliví…

Čítaj celý článok

Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní

Prosba priaznivcom a rodičom Cenacola o 2% z daní Milí rodičia, priatelia komunity Cenacolo a ostatní priaznivci!        Je práve obdobie, kedy sa všetci môžeme rozhodnúť, že 2% z našej dane poukážeme občianskemu združeniu “Priatelia spoločenstva Cenacolo.” Mnohí sú možno skeptickí z dôvodu, že nimi poukázaná čiastka sa im zdá taká malá, že nemôže nikomu pomôcť. Niektorí sú možno skeptickí, pretože ani nevedia, kde nimi poukázaná čiastka reálne skončí.  Možno sú aj iné dôvody, prečo  2% dane niektorí nikomu nevenujú.Preto mi dovoľte uviesť skutočnosti a dôvody, prečo sa rozhodnúť a…

Čítaj celý článok