SLOVENSKÝ DOM

„Osloboď, nás Pane, od pýchy a domýšľavého presvedčenia, že si poradíme bez Teba“