Cenacolo GDPR

Milí priatelia!

Dovoľujem si vás požiadať, aby ste pri príprave svojich blízkych na vstup do našej Komunity pomohli im dôkladne vyplniť  GDPR Formulár.

V rámci zlepšenia evidencie členov Komunity prosím vyplniť  Európskou úniou pripravené tlačivo. Je potrebné vyplniť  a to prosím ČITATEĽNE VŠETKY  predtlačené riadky.

Takto pripravený formulár prosím odovzdá kandidát na vstup do Cenacola na poslednom kolokviu pred vstupom do komunity zástupcom dievčenskej i chlapčenskej časti komunitného spoločenstva.

ivan

TLAČIVO stiahnete TU.