REGIONÁLNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

Regionálne rodičovské stretnutia


Náplňou týchto stretnutí je duchovno, čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci.
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.SLOVENSKO

Bývajú: Piešťany, Zvolen, Košice, Žilina


pre Západoslovenský kraj v Piešťanoch – stretnutie sa koná v sobotu o 10:00 hod., v kotolni sídliska JUH, na Brezovej ulici č. 2875, Piešťany – organizátor má tel. č. 0917 993 576

pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene – stretnutie sa koná v nedeľu o 17:30 hod., vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007 – organizátor má tel. č. 0918 422 979

pre Východoslovenský kraj  v Košiciach – stretnutie sa koná v sobotu o 15:00 hod., Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Smatanová 6 (ul. Šoltésovej 15) – organizátor má tel. č. 0905 950 404

pre Severný kraj v Žiline – stretnutie sa koná v sobotu o 15:00 hod., v kaplnke Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera; Gaštanova 3366/54, Žilina – Solinky (blízko za kostolom). Pre regióny Kysuce, Považie, Orava, Liptov a Turiec.


V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.ČESKO

Bývajú: Zlín, Praha

Pro Čechy v Praze každou druhou sobotu v měsíci – Vojtěšská ulice 214 (fara u sv. Vojtěcha) od 13,30 hodin
kontakt: +420 776 489 069


Pro Moravu a Slezsko ve Zlíně každou třetí sobotu v měsíci – Okružní 5298 od 15 hodin
kontakt: +420 777 864 893


Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo  Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú včas vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami.