2 % Tlačivá

2 % Tlačivá

Milí rodičia, známi, exovci a priatelia Cenacolo,


blížia sa termíny, kedy môžeme poukázať 2% zo svojich daní Cenacolu.

Prijatý podiel vašej dane je základným príjmom slovenského domu, z ktorého sú
hradené energie, PHM, telefóny a všetky nevyhnutné náklady na fungovanie domu a bez
ktorého slovenský dom nie je schopný fungovať. Nemáme príspevky ani od štátu, ani od
samospráv. Okrem 2% sú to iba vaše individuálne milodary.

Prosíme o vašu aktivitu vo forme modlitby za naše spoločenstvo a aj pri oslovení vašich
príbuzných, priateľov, kolegov, známych o zmysle pomoci nášmu spoločenstvu.
Ďakujeme, že využijete možnosť rozhodnúť, že časť vašej dane bude použitá
zmysluplne pre pomoc  mladým ľuďom hľadajúcich zmysel života.

S vďakou sa za vás modlíme.

Komunita CenacoloRozhodnite kto potrebuje vaše 2% dane

Postup pre poukázanie dane za rok 2023

  1. príloha Potvrdenie o zaplatení DzP zo záv. činnosti
  2. príloha Vyhlásenie 2023
  3. príloha Poučenie k vyhláseniu

 

Na tomto linku je možné vypísať Vyhlásenie a Potvrdenie aj ONLINE: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html