PROGRAM AKCIÍ NA ROK 2024

Program na rok 2024


06.01.2024
13.01.2024     
14.01.2024
17.01.2024      
27.01.2024   
28.01.2024   
Jasličky
Regionálne rodič. stretnutie
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi  
Regionálne rodič. stretnutie  
Regionálne rodič. stretnutie

Kráľová pri Senci
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen

03.02.2024    
10.02.2024
11.02.2024
21.02.2024    
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi

Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov


02.03.2024       
09.03.2024       
10.03.2024
       
20.03.2024       
30.03.2024
31.03.2024    


Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie
Regionálne rodič. stretnutie  


Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen


06.04.2024       
13.04.2024   

14.04.2024     
17.04.2024
27.04.2024
  
28.04.2024 


Celoštátne rodič. stretnutie – ples zrušený
Regionálne  rodič. stretnutie
Regionálne  rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne  rodič. stretnutie
Regionálne  rodič. stretnutie


Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen


04.05. – 05.05.2024       
11.05.2024   

12.05.2024      
15.05.2024 
25.05.2024
  
26.05.2024    


Celoštátne 2 dňové rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie


Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen


01.06.2024 
08.06.2024 

09.06.2024
15.06.2024
19.06.2024
29.06.2024

30.06.2024


Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
DOD 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 


Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Kráľová pri Senci
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen


11.–14.07.2024
17.07.2024     
27.07.2024 
28.07.2024 


Sviatok života Saluzzo
Adorácia Najsv. Spasiteľovi    
Regionálne rodičovské stretnutie
Regionálne rodičovské stretnutie


viď osobitný program
Nitra, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen


03.08.2024 
10.08.2024

11.08.2024
21.08.2024Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi


Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov


07.09.2024
14.09.2024 
18.-25.09.2024 

18.09.2024
28.09.2024

29.09.2024


Stretnutie rodičov exovcov
Celoštátne rodič. stretnutie 
Rodičovské putovanie do Medjugoria

Adorácia Najsv. Spasiteľovi 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne  rodič. stretnutie


Kráľová pri Senci
Nitra
Medjugorie
Nitra, Poprad
Piešťany, Košice
Zvolen


11.-13.10.2024
12.10.2024

13.10.2024
16.10.2024
26.10.2024

27.10.2024


Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 


Badín
Piešťany, Košice
Zvolen
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen


09.11.2024
09.11.2024

10.11.2024
20.11.2024Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi


Nitra
Piešťany, Košice
Zvolen
Nitra, Poprad


07.12.2024
11.12.2024
14.12.2024

15.12.2024
26.12.2024

Celoštátne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie
Regionálne rodič. stretnutie
Jasličky

Nitra
Nové Mesto n/V, Prešov
Piešťany, Košice
Zvolen
Kráľová pri SenciMilí priatelia, v našom programe sú určité dátumy, ktoré sa môžu meniť. ( Termíny putovania do Medjugoria. Tiež by sme chceli v tomto roku aj trojdňové stretnutie. )

Aby sme boli včas informovaní je veľmi praktické objednať si aktuality ( odber noviniek ) z našej stránky, ktoré nám potom chodia ako oznámenie do mailu.

V júli nebude celočeskoslovenské stretnutie – na konci júna bude deň otvorených dverí, v Kráľovej pri Senci a následne Sviatok života v Saluzzo v  júli.

V prípade zmien času alebo miesta, tieto oznámime na tomto mieste dostatočne dopredu.

                                                                                                   Rút, Rudo, ivanRodičovské kluby:

Pravidelne sa konajú rodičovské kluby každý piatok večer o 19:00 v:

Piešťanoch – v kotolni sídliska JUH, na Brezovej ulici č. 2875 ( +421 903 523 861, +421 903 523 862 ).

Prešove – v spoločenskej miestnosti v suteréne chrámu Povýšenia Svätého KRÍŽA v Prešove – Sekčove ( +421 907 197 990, +421 911 630 893 ).   

      

Kolokvie:

Konajú sa v sobotu v pastoračnom centre pri Jezuitskom kostole Sedembolestnej Panny  Márie na Poštovej ulici č. 1, v Piešťanoch.

Dievčenské kolokvie – Každý druhý týždeň v sobotu, o 10:00 hod. (  13.1, 20.1, 3.2, 17.2, 2.3, 16.3, 6.4, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 15.6, 29.6.. ). Dievčenské kolokvie Barborka na telef. čísle 0915311669.

Chlapčenské kolokvie – Každý týždeň v sobotu, o 14:00 hod.. Chlapčenské kolokvie na telef. čísle 0245901009. 

Celoštátne rodičovské stretnutia:

Koná sa 1 krát v mesiaci v Nitre ( 1. sobotu v mesiaci ).

Adresa: Nitra, Kalvária 1. V aule misijného domu vedľa chrámu  na Kalvárii. Tí, ktorí  sa zúčastňujete cenacolských adorácii v Nitre –  je to presne na tomto  mieste.

Regionálne  rodič. stretnutia:

SLOVENSKO

Bývajú: Piešťany, Zvolen, Košice. Žilina


pre Západoslovenský kraj v Piešťanoch – stretnutie sa koná v sobotu o 10:00 hod., v kotolni sídliska JUH, na Brezovej ulici č. 2875, Piešťany – organizátor má tel. č. 0917 993 576

pre Stredoslovenský kraj vo Zvolene – stretnutie sa koná v nedeľu o 17:30 hod., vo  farnosti  BSJ Zvolen Sekier, adresa Nám.Cyrila a Metoda 25, Zvolen 96007 – organizátor má tel. č. 0918 422 979

pre Východoslovenský kraj  v Košiciach – stretnutie sa koná v sobotu o 15:00 hod., Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Smatanová 6 (ul. Šoltésovej 15) – organizátor má tel. č. 0905 950 404

pre Severný kraj v Žiline – stretnutie sa koná v sobotu o 15:00 hod., v kaplnke Cirkevnej základnej školy s MŠ Dobrého pastiera; Gaštanova 3366/54, Žilina – Solinky (blízko za kostolom). Pre regióny Kysuce, Považie, Orava, Liptov a Turiec.


V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.

ČESKO

Bývajú: Zlín, Praha

Pro Čechy v Praze každou druhou sobotu v měsíci – Vojtěšská ulice 214 (fara u sv. Vojtěcha) od 13,30 hodin
kontakt: +420 776 489 069


Pro Moravu a Slezsko ve Zlíně každou třetí sobotu v měsíci – Okružní 5298 od 15 hodin
kontakt: +420 777 864 893

Adorácie:

Bývajú v stredu podľa vyššie uvedeného zoznamu akcií – Nitra, Poprad, Nové Mesto n/V, Prešov – Sekčov.

Nitra – Miesto adorácií v Nitre určil Mons. Viliam Judák, diecézny biskup,   do kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii pri kláštore bratov verbistov na Misijnej ulici.

LETNÝ ČAS: Adorácia o 18.00 hod. Sv. omša o 19.00 hod. Tieto časy platia do konca letného času.

ZIMNÝ ČAS: Sv. ošma o 18:00 a po nej adorácia. 

Prešov – Sekčov – V Prešove je našim hostiteľom Vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Mesačné adorácie v Prešove sa konajú v chráme Povýšenia sv. Kríža na ul. M. Benku č. 7 v časti Sekčov. – 17:30 hod..

Nové Mesto nad Váhom – Svoju náruč nám otvorili v Novom Meste n/V ctihodné sestry Notre Dame, v budove Spojenej Školy Sv. Jozefa v časti Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. – 17:00 hod..

Poprad – Saleziánske mládežnícke stredisko Oratko Úsmev, ul. L. Svobodu 36, Poprad. – sv. omša o 17:30 hod. po nej adorácia.

Navigácia k Popradu:
Najjednoduchší spôsob ako sa tam dostať je na ceste od Prešova do Popradu zísť z diaľnice v Sp. Štvrtku a napojiť sa na starú cestu č.18 do Popradu. Na prvej svetelnej križovatke pri vjazde do PP odbočiť doľava a ste na ul. L. Svobodu. Po asi 300 – 400 m po pravej strane sa objaví prízemná baraková budova a to je oratko. Niekto so známych našich ľudí tam bude čakať. Sv. omša začne o 17.30 hod., bolo by dobré prísť skôr, lebo prídu aj ľudia zo sídliska. Po sv. omši bude adorácia.
Ohľadne organizácie, alebo informácii môžete volať organizátorov na čísla 0904 061 080, alebo 0902 387 649.

Ružence za závislých:

Ruženec za závislých sa modlíme v týchto mestách.