Adorácia 15.05.2024

Pripomíname rodičom, priateľom Komunity, všetkým exovcom plnenie prosby Mamy Elvíry aspoň raz za mesiac absolvovať adoráciu Najsvätejšiemu Spasiteľovi. NITRA POPRADNa Slovensku je to tento mesiac v stredu 15.05.2024 v Novom Meste n/V o 17.00 v kaplnke školy sv. Jozefa, Klčové 87 a v Prešove v chráme Povýšenia sv. Kríža o 17.30. Spomínajme prosím na Mamu Elvíru. S pozdravom Chvála Kristu Rút, Rudo, ivan

Čítaj celý článok

PROGRAM AKCIÍ NA ROK 2024

Program na rok 2024 06.01.202413.01.2024     14.01.202417.01.2024      27.01.2024   28.01.2024    JasličkyRegionálne rodič. stretnutieRegionálne rodič. stretnutieAdorácia Najsv. Spasiteľovi  Regionálne rodič. stretnutie  Regionálne rodič. stretnutie Kráľová pri SenciPiešťany, KošiceZvolenNitra, PopradPiešťany, KošiceZvolen 03.02.2024    10.02.202411.02.202421.02.2024     Celoštátne rodič. stretnutie Regionálne rodič. stretnutieRegionálne rodič. stretnutieAdorácia Najsv. Spasiteľovi NitraPiešťany, KošiceZvolenNové Mesto n/V, Prešov 02.03.2024       09.03.2024       10.03.2024       20.03.2024       30.03.202431.03.2024     Celoštátne rodič. stretnutie Regionálne rodič. stretnutie Regionálne rodič. stretnutie Adorácia Najsv. SpasiteľoviRegionálne rodič. stretnutieRegionálne rodič. stretnutie   NitraPiešťany, KošiceZvolenNitra, PopradPiešťany, KošiceZvolen 06.04.2024       13.04.2024   14.04.2024     17.04.202427.04.2024  28.04.2024  Celoštátne rodič. stretnutie – ples zrušenýRegionálne  rodič. stretnutie Regionálne  rodič. stretnutie Adorácia Najsv. SpasiteľoviRegionálne  rodič. stretnutieRegionálne  rodič. stretnutie NitraPiešťany, Košice ZvolenNové Mesto n/V, PrešovPiešťany, Košice Zvolen 04.05. – 05.05.2024       11.05.2024   12.05.2024      15.05.2024 25.05.2024  26.05.2024    …

Čítaj celý článok

PRIPOMIENKA týkajúca sa SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Milí čenakolskí rodičia, PRIPOMIENKA týkajúca sa SOCIÁLNEJ POISŤOVNE Tento oznam sa týka tých z vás, ktorí máte alebo budete mať deti v komunite Cenacolo a ešte ste neodovzdali potrebné dokumenty do sociálnej poisťovne.  Od roku 2023 nastala zmena v Sociálnej poisťovni – dôchodkovo poistená môže byť aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný…

Čítaj celý článok

MAMA ELVÍRA – PAMÄTNÍK

Mama Elvíra – pamätník je miestom a veľkým darom pre každého z nás, ktorý ho navštívi. Môžeme denne virtuálne prichádzať a vzdávať úctu, vďaku žene, matke, sestre Elvíre, ktorá vstúpila do našich životov. Svojou vierou v Krista a cez Neho uzdravovala, premieňala a napĺňala nás láskou, pokojom a radosťou. Toto je miesto, kde môžeme konkrétne vyjadriť svoj vzťah k tejto Duchom veľkej žene mame Elvíre, pomyselným zapálením sviečky, ktorá tu neustále horí, modlitbou svätého ruženca, darovaním kvetinky a zamyslením sa, čo všetko mi mama Elvíra svojim obetavým životom darovala, napísaním krátkeho svedectva nášho osobného alebo sprostredkovaného stretnutia s Ňou,…

Čítaj celý článok

Postup prihlásení sa k zmene sociálneho poistenia

Milí cenacolskí rodičia, tento oznam sa týka tých z vás, ktorí máte alebo budete mať deti v komunite Cenacolo. Od roku 2023 nastala zmena v Sociálnej poisťovni – dôchodkovo poistená môže byť aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok. Z tohto dôvodu je potrebné do Sociálnej poisťovne podať prihlášku na…

Čítaj celý článok

MYŠLIENKY NA TÝŽDEŇ

Myšlienky na týždeň 30.9.2022 Prevládajúca slabina V duchovnom živote sa nedá napredovať, ak nepracujeme na tom, čo je skutočne podstatné. Každý má niekde silné a inde slabé stránky. Z nich je najnebezpečnejšia jedna, čo prevláda nad ostatnými. Je to defekt v nás, určitá nedokonalosť, ktorá vplyv nad naším spôsobom cítenia, posudzovania, usudzovania, vôle a konania. Táto nedokonalosť má v nás nejaké prepojenie s našim temperamentom. Z tejto nedokonalosti potom pramenia aj mnohé ďalšie. Je to niečo vo vnútri. Oslepuje nás to, takže konáme hriech. Je nebezpečnou, lebo môže prekrútiť naše…

Čítaj celý článok

ADORÁCIE

Adorácie Milí priatelia! Zatiaľ nám covid umožňuje stretať sa bez ohrozenia v kostoloch, takže sa môžeme vrátiť ku pravidelným adoráciám jeden krát za mesiac na východe i západe Slovenska. Prípadné zmeny uverejníme na tomto mieste.Miesto adorácie nájdete pri pozornom prečítaní tohto oznamu, ktorý pojednáva o adoráciách. 17.01.2024     Adorácia Najsv. Spasiteľovi   Nitra, Poprad 21.02.2024   Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nové Mesto n/V, Prešov 20.03.2024  Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nitra, Poprad 17.04.2024 Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nové Mesto n/V, Prešov 15.05.2024 Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nitra, Poprad 19.06.2024 Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nové Mesto n/V, Prešov 17.07.2024     Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nitra,…

Čítaj celý článok

AKO VSTÚPIŤ DO KOMUNITY

Ciele a ponuka rodičom na postup pomoci dieťaťu Komunita Cenacolo je postavená na troch základných pilieroch. Na modlitbe, práci a priateľstve. I keď je zrejmé, že „nie každý deň sú hody“, že život v komunite je veľmi ťažký, najmä pre ľudí, ktorí nemali predtým motív žitia, boli otrokmi látkových či nelátkových závislostí, väčšinou nemali v rodine vzor čistého života, je obdivuhodné ako sa dokážu ľudia cca 20 národností sústrediť na každodenný všedný život, na hľadanie seba v spolupráci s ostatnými závislými, ale i nezávislými mladými ľuďmi vo všetkých domoch komunity. I keď ide o katolícku komunitu podmienkou vstupu nie…

Čítaj celý článok

MODLITBA RUŽENCA POD PODBRDOM

Modlitba ruženca pod Podbrdom Milí priatelia, chcete si vyskúšať ako sa človek cíti keď sa budí veľmi skoro ráno, aby sa poklonil Matke Božej modlitbou ruženca? Vaše, či naše deti počas celého pobytu v Komunite Cenacolo si zvykli na modlitbu ruženca tri krát denne, prvý krát skoro ráno. Pred niekoľkými týždňami vznikla v Medjugorí príležitosť, ktorú môžeme využiť každý z nás – doma. V čase, keď mal v Medjugorí prebiehať  kňazský seminár proticoronové opatrenia túto možnosť zlikvidovali. Domáci ctitelia Panny Márie sa v  dohodnutých časoch začali modliť ruženec za uskutočnenie…

Čítaj celý článok