MYŠLIENKY NA TÝŽDEŇ

Myšlienky na týždeň 30.9.2022 Prevládajúca slabina V duchovnom živote sa nedá napredovať, ak nepracujeme na tom, čo je skutočne podstatné. Každý má niekde silné a inde slabé stránky. Z nich je najnebezpečnejšia jedna, čo prevláda nad ostatnými. Je to defekt v nás, určitá nedokonalosť, ktorá vplyv nad naším spôsobom cítenia, posudzovania, usudzovania, vôle a konania. Táto nedokonalosť má v nás nejaké prepojenie s našim temperamentom. Z tejto nedokonalosti potom pramenia aj mnohé ďalšie. Je to niečo vo vnútri. Oslepuje nás to, takže konáme hriech. Je nebezpečnou, lebo môže prekrútiť naše…

Čítaj celý článok

ADORÁCIE

Adorácie Milí priatelia! Zatiaľ nám covid umožňuje stretať sa bez ohrozenia v kostoloch, takže sa môžeme vrátiť ku pravidelným adoráciám jeden krát za mesiac na východe i západe Slovenska. Prípadné zmeny uverejníme na tomto mieste.Miesto adorácie nájdete pri pozornom prečítaní tohto oznamu, ktorý pojednáva o adoráciách. 18.01.2023     Adorácia Najsv. Spasiteľovi   Nitra, Poprad 15.02.2023   Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nové Mesto n/V, Prešov 15.03.2023  Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nitra, Poprad 19.04.2023 Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nové Mesto n/V, Prešov 17.05.2023  Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nitra, Poprad 21.06.2023 Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nové Mesto n/V, Poprad 19.07.2023     Adorácia Najsv. Spasiteľovi Nitra,…

Čítaj celý článok

AKO VSTÚPIŤ DO KOMUNITY

Ciele a ponuka rodičom na postup pomoci dieťaťu Komunita Cenacolo je postavená na troch základných pilieroch. Na modlitbe, práci a priateľstve. I keď je zrejmé, že „nie každý deň sú hody“, že život v komunite je veľmi ťažký, najmä pre ľudí, ktorí nemali predtým motív žitia, boli otrokmi látkových či nelátkových závislostí, väčšinou nemali v rodine vzor čistého života, je obdivuhodné ako sa dokážu ľudia cca 20 národností sústrediť na každodenný všedný život, na hľadanie seba v spolupráci s ostatnými závislými, ale i nezávislými mladými ľuďmi vo všetkých domoch komunity. I keď ide o katolícku komunitu podmienkou vstupu nie…

Čítaj celý článok

MODLITBA RUŽENCA POD PODBRDOM

Modlitba ruženca pod Podbrdom Milí priatelia, chcete si vyskúšať ako sa človek cíti keď sa budí veľmi skoro ráno, aby sa poklonil Matke Božej modlitbou ruženca? Vaše, či naše deti počas celého pobytu v Komunite Cenacolo si zvykli na modlitbu ruženca tri krát denne, prvý krát skoro ráno. Pred niekoľkými týždňami vznikla v Medjugorí príležitosť, ktorú môžeme využiť každý z nás – doma. V čase, keď mal v Medjugorí prebiehať  kňazský seminár proticoronové opatrenia túto možnosť zlikvidovali. Domáci ctitelia Panny Márie sa v  dohodnutých časoch začali modliť ruženec za uskutočnenie…

Čítaj celý článok

REGIONÁLNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

Regionálne rodičovské stretnutia Náplňou týchto stretnutí je duchovno, čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov  podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov  a ich rozoberanie atď. a iba v prípade  nutnosti technické veci.Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorábude  obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu. Bývajú: Piešťany, Zvolen, Košice. pre Západoslovenský kraj v Piešťanoch – stretnutie sa koná v sobotu o 10:00 hod., v kotolni sídliska JUH, na Brezovej ulici č. 2875,…

Čítaj celý článok

RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

Ruženec za závislých sa modlíme v týchto mestách: Banská Štiavnica,  štvrtok o 17.15 hod.  v kaplnke na sídlisku  Drieňová Bratislava, streda o 17.15 hod.  v kostole Povýšenia svätého Kríža v Petržalke. Brno, vždy poslednú sobotu v mesiaci o 18.00 hod, kostol sv. Rodiny, Grohova ul. Čadca – kostol sv. Bartolomea na ulici A.Hlinku 20/13, každý útorok o 16.30 hod Dolný Kubín, piatok o 15.00 v kostole sv. Kataríny Košice JUH, streda o 18:00 v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Smatanová 6 (ul. Šoltésovej 15) Martin,  Univerzitná nemocnica, pondelok 16.00 Kaplnka…

Čítaj celý článok

Vysielanie z Medjugoria po slovensky

Priame vysielanie večerného programu z Medjugoria po slovensky Milí priatelia, s radosťou vám chceme oznámiť správu o spusteníPRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEDJUGORIA Z KOSTOLA SV. JAKUBA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet. Priamy prenos sa vysiela z webovej stránky Informačného centra Medjugorie na Slovensku www.medjugorje.sk . O 17:00 hod. začína prenos modlitbou svätého ruženca. O 18:00 hod. začína svätá omša. Viac informácií nájdete na www.medjugorje.sk Ostávame s vami spojení v modlitbe, Svetlo Máriino

Čítaj celý článok