MAMA ELVÍRA – PAMÄTNÍKPri otvorení priečinku MAMA ELVÍRA – PAMÄTNÍK, a hľadaní či už je pri nej naša kvetinka, sa môžeme pomodliť jeden, alebo viac ružencov za mamu Elvíru a tak si na ňu spomenúť a poďakovať sa za jej prácu a obetovanie sa seba za blížnych v duchu jej „credo“, ktoré je uvedené medzi krížom a sviečkou.

Využime i príležitosť a zároveň prosme MAMU ELVÍRU, aby v nebi prosila za všetkých členov, rodičov  a priateľov jej diela na zemi, za ich presvedčenie, odhodlanie ,silu i  vieru v Pána, ktoré sú spolu zárukou, že Cenacolo bude ďalej zo všetkých síl pomáhať trpiacim, posilňovať u  rodičov i priateľov presvedčenie, že ide o pomoc kvalitnú  a  veľmi účinnú.
Sami prosme Svätého Ducha, aby nám všetkým pomáhal udržiavať si odhodlanie pomáhať trpiacim blížnym.