MAMA ELVÍRA – PAMÄTNÍK

Mama Elvíra – pamätník je miestom a veľkým darom pre každého z nás, ktorý ho navštívi. Môžeme denne virtuálne prichádzať a vzdávať úctu, vďaku žene, matke, sestre Elvíre, ktorá vstúpila do našich životov. Svojou vierou v Krista a cez Neho uzdravovala, premieňala a napĺňala nás láskou, pokojom a radosťou.

Toto je miesto, kde môžeme konkrétne vyjadriť svoj vzťah k tejto Duchom veľkej žene mame Elvíre, pomyselným zapálením sviečky, ktorá tu neustále horí, modlitbou svätého ruženca, darovaním kvetinky a zamyslením sa, čo všetko mi mama Elvíra svojim obetavým životom darovala, napísaním krátkeho svedectva nášho osobného alebo sprostredkovaného stretnutia s Ňou, vzývaním jej živej prítomnosti v Nebi, aby sa prihovárala u Pána za naše deti, za nás rodičov, za priateľov a dobrodincov a celú cenacolskú rodinu na Slovensku i na celom svete.

Vďaka ti mama Elvíra, že pozeráš na nás z Neba. Neopúšťaš nás. Neustále sa prihováraš za nás a Pán cez tvoje „ ÁNO“ nám vybudoval tu na tejto Zemi „Kráľovstvo Božie“, ktoré nikdy neskončí a do ktorého môžeme aj my vstupovať v každom cenacolskom stretnutí, aby naďalej mohol konať v záchrane, premieňaní, sprevádzaní, usmerňovaní … našich životov.


                        


                     

„ Vrhla som sa do Božieho milosrdenstva, vyhrnula som si rukávy, aby som mohla milovať, milovať, milovať a slúžiť! “