Don Stefano – k súčastnej situácii vo svete

List skupinám rodičov pre pôstne obdobie 2020 Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!  (2 Kor 6,2) Drahí a milovaní rodičia, rodiny a priatelia rodičovských skupín, v tomto pôstnom období sa k vám prihovárame týmto listom, ktorý sa stal „špeciálnym“ kôli správam a zmätku ohľadom šírenia korona vírusu, čo nám v tomto okamihu bráni vidieť a stretávať sa.V prvom rade vám chceme povedať, že sme Vám všetkým nablízku, chýbajú nám naše stretnutia a Vaše tváre a to hovorí všetko o tom ako Vás máme radi! Je to pôst,…

Čítaj celý článok