Don Stefano – k súčastnej situácii vo svete

List skupinám rodičov pre pôstne obdobie 2020

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!  (2 Kor 6,2)

Drahí a milovaní rodičia, rodiny a priatelia rodičovských skupín, v tomto pôstnom období sa k vám prihovárame týmto listom, ktorý sa stal „špeciálnym“ kôli správam a zmätku ohľadom šírenia korona vírusu, čo nám v tomto okamihu bráni vidieť a stretávať sa.
V prvom rade vám chceme povedať, že sme Vám všetkým nablízku, chýbajú nám naše stretnutia a Vaše tváre a to hovorí všetko o tom ako Vás máme radi! Je to pôst, ktorý sa nás pýta na „vzdanie sa a odriekanie“ ktoré sme si nevybrali mi, ale kôli obmedzeniam zapríčineným korona vírusom sa v našom spoločenskom živote musíme vzdať: potriasania rúk, objatí, držať si odstup od  ľudí s ktorými sa stretneme  v minimálnej vzdialenosť jedného metra … Potom máme pozastavené rodičovské skupinky, kolokvie…a  teraz sa tiež musíme „vzdať“ omší. Je to čas obetí a obmedzení, ale prosíme Pána, aby to dokázal premeniť v  „čas milosti“, v ktorom sa môžeme otvoriť modlitbe s väčšou vierou, aby sme znovu objavili hodnotu a krásu týchto jednoduchých gest a stretnutí, ktoré sme každodenne a týždenne žili v našich životoch. Modlíme sa, aby nám tento „pôst“ pomohol obnoviť zmysel všetkého toho čo sme žili ako normálnosť alebo zvyk, neuvedomujúc si dôležitosť takýchto gest a stretnutí … Ako vždy, aby sme znovu objavili hodnotu vecí, bez ktorých musíme nachvíľku byť.
Pozývame vás, aby ste vymysleli ďalšie spôsoby pozdravu a stretnutia medzi vami … ak si nemôžete potriasť rukami môžete sa usmievať, ak nemôžeme ísť rodičovské stretnutia, môžeme sa počuť cez telefón a potom v sobotu (alebo v deň, keď sa stretávate ako skupina rodičov) sa môžeme stretnúť v modlitbe ruženca ktorý budeme recitovať  vo svojich domovoch.
Pokiaľ ide o vaše deti, ubezpečujeme vás, že všetci sú v súčasnosti v poriadku, nie je žiaden prípad korona vírusu v našich komunitách. Minulý týždeň sme sa stretli kôli informáciám týkajúcich sa korona vírusu, ktorá sa týkala predošetkým všetkých talianskych domov: niektorí  priatelia lekári nám dobre vysvetlili, čo je tento vírus, príznaky a predovšetkým pravidlá hygieny ktoré umožňujú prevenciu pred nakazením. Vaše deti sú preto dobre informované, sami kládli veľa otázok.
Náš jednoduchý komunitný život trochu „ďaleko“ od sveta je určite už dobrou ochranou, máme „šťastie“, ale k tomu sme pridali rôzne hygienické normy a ochrany potrebné v tejto dobe (napríklad obmedzenie vychádzania z domu len na nevyhnutné, pozastavenie svedectiev, žiaľ aj prerušenie kolokvií a vstupy chlapcov / dievčat …).
Žiadame vás, aby ste si boli nablízku priateľstvom, modlitbou a dobrom  najmä tým rodinám, ktorých deti teraz vstúpili do komunity alebo tým ktorý sa pripravujú na kolokviách aby sa v tomto období necítili sami alebo opustený.
Takisto aj Vaše deti myslia na Vás ako vy na nich, a preto vás prosíme aby ste prostredníctvom zodpovedných osôb dali vedieť ako sa máte (zvlášť ak ste boli infikovaný korona vírusom), aby sme mohli informovať s úprimnosťou a zodpovednosťou vaše deti ktoré sa nás na vás pýtaju a môžete sa zjednotiť v modlitbe.
Vážení priatelia, na komunitnej ceste sme sa dozvedeli, aké je dôležité a ešte viac vo chvíľach neistoty, ťažkostí a ľudského strachu sa zveriť  Bohu a Panne Márii. Takže keďže sme povolaní, dôsledne a zodpovedne dodržiavať všetky pravidlá ktoré sú určené na ochranu zdravia nášho a aj ostatných, Vás pozývame obnoviť s pokojom a pevnosťou naše zverenie sa  Panne Márii a žiť v Božej milosti.
„Pod tvoju ochranu sa utiekame Svätá Božia Rodička …“: dajte sa pod plášť Panny Márie s dôverou v ochranu z Neba a poďme ďalej s vierou a vyrovnanosťou.

Je pekné že existujete! Máme Vás radi……a moc!
Peknú pôstnu cestu.

Za Komunitu Cenacolo
Otec Stefano a ostatní