VIANOČNÝ HYMNUS NA LÁSKU

    VIANOČNÝ HYMNUS NA LÁSKU Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku ku svojej rodine, nebol by som ničím – iba dekorátorom. Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných zákuskov, labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k tým, s ktorými žijem, nebol by som ničím – iba kuchárom. Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul na pomoc rodinám v núdzi, ale nemal by som úsmev pre svojich blízkych, nič…

Čítaj celý článok

Kluby vo Vianočnom období

Milí cenacolskí priatelia a  všetci hľadajúci pomoc v Komunite, kluby v  piatok 23.12 a 30.12.2022 v Piešťanoch a Prešove nebudú. 30.12.2022 Vás, hľadajúcich pomoc,  srdečne pozývame na Jasličky  v  Kráľovej pri Senci- Slovenskom dome Komunity Cenacolo, aby ste zakúsili  spolu s nami ovocie Komunity a takto  sa  posilnili  na ceste prípravy  našich blízkych  na vstup  do Komunity.

Čítaj celý článok

Oznam o mesačných celoslovenskočeských rodičovských stretnutiach

Milí  cenakolskí  rodičia ! Svet, v  ktorom žijeme je plný zmien. Od  januára aj nás čaká  zmena  miesta  našich  rodičovských stretnutí. Všetci  dúfame, že toto bude zmena  k  lepšiemu-  budeme sa stretávať na  požehnanom mieste nitrianskej Kalvárie. Kňazi, ktorí tu žijú a sú priateľmi Komunity nám poskytli  každú prvú  sobotu prístrešie pre naše stretnutia, ktoré budú  v aule misijného domu  vedľa chrámu  na Kalvárii. Tí, ktorí  sa zúčastňujete cenacolských adorácii  v Nitre –  je to presne na tomto  mieste. Adresa do navigácie – Nitra, Kalvária 1. Začíname sobotou 7.1.2023, schádzame…

Čítaj celý článok

Rodičovské česko-slovenské stretnutie v decembri bude 3.12.2022

Milí rodičia, rodičovské stretnutie v  decembri bude 3.12.2022, v telocvični školy na ul.  Scherrera č.40, Piešťany. Zostáva nutnosť prezuviek, resp. návleky sú k dispozícii na mieste, telocvičňa je len temperovaná, je vhodné sa teplo obliecť, prípadne si vziať deku. Začíname o 10,00 hod – dopoludnia modlitby a príhovor zo slovenského cenakolského domu, popoludní katechéza otca Ireneja, sv. omša  zo soboty, nie vigílna – nemá platnosť na nedeľu. Svedectvá podľa  časových možností.  Na tomto  stretnutí sa  odovzdávali  vianočné  balíčky – ZMENA – priniesť  vianočné balíčky iba rodičia, ktorí majú synov v slovenskom dome.…

Čítaj celý článok

Živé jasličky v Komunite Cenacolo

Živé jasličky v Komunite Cenacolo Mladí z Komunity Cenacolo Vám prajú radostné prežitie prichádzajúcej lásky, nehy a nádeje, ktorou je narodenie dieťaťa prichádzajúceho spasiť celé ľudstvo. Príďte sa s nami podeliť o túto veľkú radosť na Živé jasličky k nám do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v štyroch termínoch 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17:00 hod., aby sme si mohli spoločne pripomenúť narodenie malého Ježiška. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09 Na všetkých sa veľmi tešíme. chlapci z Komunity Cenacolo

Čítaj celý článok

Rodičovské stretnutie november bude 5.11.2022 v telocvični ZŠ F.E. Scherera, Piešťany o 10:00 hod.

Rodičovské stretnutie november bude 5.11.2022 v telocvični ZŠ F.E. Scherera, Piešťany o 10:00 hod. Slávenie sv. omše počas tohto stretnutia nebude s platnosťou na nedeľu. Ostatný program zostáva ako na každom mesačnom stretnutí. Nájdime si čas na stretnutia, ktoré nám tak dlho a veľmi chýbali. Vzhľadom na to, že teraz máme stretnutia v telocvični, táto je iba temperovaná na teplotu pre pohybujúce sa deti, doporučujeme sa obliecť teplejšie ( prezuvky resp. návleky platia i naďalej ), prípadne si vziať aj deku na sedenie. Tešíme sa na vás. ivan a chlapci…

Čítaj celý článok