16.11.2022 je adorácia  pre západ Slovenska v Nitre – Kalvária 1

Drahí priatelia,

16.11.2022 je adorácia  pre západ Slovenska v Nitre – Kalvária 1. Sv. omša je  o 18,00 a  adorácia  po  sv.omši.

Pre východ Slovenska je adorácia bez zmeny  času a miesta.  Priďme na tieto miesta, stretnime sa, nasledujúci  deň máme voľno -je štátny sviatok, oddýchneme si po  ceste.