Oznam o mesačných celoslovenskočeských rodičovských stretnutiach

Milí  cenakolskí  rodičia !

Svet, v  ktorom žijeme je plný zmien. Od  januára aj nás čaká  zmena  miesta  našich  rodičovských stretnutí. Všetci  dúfame, že toto bude zmena  k  lepšiemu-  budeme sa stretávať na  požehnanom mieste nitrianskej Kalvárie. Kňazi, ktorí tu žijú a sú priateľmi Komunity nám poskytli  každú prvú  sobotu prístrešie pre naše stretnutia, ktoré budú  v aule misijného domu  vedľa chrámu  na Kalvárii. Tí, ktorí  sa zúčastňujete cenacolských adorácii  v Nitre –  je to presne na tomto  mieste.

Adresa do navigácie – Nitra, Kalvária 1. Začíname sobotou 7.1.2023, schádzame sa  od  pol desiatej ráno, aby sme aj pomohli Jolke a Jurajovi a tiež,  aby sme sa začali modliť presne  o 10,00. Tí ktorí cestujete  z väčších vzdialeností  (Ďaleký  Východ)  a  nebudete   stíhať, začnite sa  modliť  už  v aute a takto budeme spojení. Snažme sa dodržať  čas,  lebo sami  vidíme, že po  katechéze chlapcov  je krátky čas na diskusiu. Na  poslednom stretnutí sme niektorí vynechali aj čas  na prestávku, pretože  otázok ku katechéze a blížiacim sa stretnutiam bolo  naozaj veľa. Ostatný program bude  oznámený  na  mieste stretnutia.  

Požehnané Vianočné  sviatky, požehnaný čas  vianočných stretnutí a  tiež čas na našich  slovenských jasličkách  vyprosuje  pre všetkých členov a priateľov Cenacola  osadenstvo Slovenského domu, Rút a Rudo a ivan.