Relácia Doma je doma (Nestrácať vieru) – TV Lux

Opakovanie relácie Doma je doma (Nestrácať vieru) – TV Lux z 25.01.24 s tematikou Comunity Cenacolo za spolupráce členov comunity sa bude konať ešte trikrát.

26.01.24 – 14:00 hod.

27.01.24 – 23:00 hod.

01.02.24 – 0:35 hod.

Ďaľšie prípadné informácie o Comunite Cenacolo je možné nájsť na webovej stránke www.cenacolo.sk .