Milí rodičia a priatelia Komunity!

Komunita s láskou  na nás myslí, v tejto láske nachádza aj možnosti ako sa s nami spojiť, aj ako  sa môžeme navzájom povzbudiť v tomto čase pandemie. O tom  bolo stretnutie ako náhrada za Festa della vita,  aj online  Vianočné stretnutie v nedeľu 20.12.2020 sprostredkované cez internet.  Po Vianociach, kedy sme tí, ktorí sme sa dívali na ponúknuté stretnutia, nechali  vo  svojich srdciach doznieť odkaz týchto  stretnutí, mohli by sme si nájsť čas a v krátkom svedectve sa podeliť s týmto odkazom a našou reakciou naň v už dlhotrvajúcej napätej situácii  spôsobenej protipandemickými opatreniami. Chýbajú  nám osobné stretnutia na tejto našej neľahkej ceste a táto myšlienka z „Casa madre“ – stretnutie cez internet nám ich aspoň trochu umožnila.
Prosím tých, ktorí majú chuť a bunky na písanie, aby sa v záujme „pomoci blížnemu“ odhodlali spestriť naše vzťahy v Komunite a svedectvá poslali do 19.01.2021 na mailovú adresu cdv-slovakia@outlook.sk

Po preložení  do taliančiny  bude  časť našich svedectiev ako  vďaka odoslaná  do Saluzza, ďalšie budú zavesené do nášho pamätníka skúseností.

Rút, ivan