Prosba a výzva rodičom a priateľom komunity Cenacolo

Milí priatelia,

ako určite všetci  vidíme a sledujeme, situácia s pandémiou sa neustále zhoršuje. Sme Bohu vďační, že sa nám podarilo zorganizovať rodičovské  stretnutie  po skupinkách, najmä pre tých rodičov, ktorí  naše pravidelné  stretávania nezažili, teda ich deti  vstúpili do Komunity  už počas pandémie. Vzhľadom na pandemické opatrenia najväčšia skupina bola vytvorená z očkovaných  rodičov, kde  plne zaočkovaní sme sa mohli  stretnúť  50. Tam  kde sme mali  nezaočkovaných rodičov sme mohli byť spolu s chlapcami  max 10. Prosím vás  v  záujme možností ďalších stretnutí,  tí ktorí  nemáme  zdravotné  dôvody zaočkujme sa.

Jednak sa  nás môže stretnúť viac, ale tiež pripomínam ideu nášho sv. otca Františka „Očkovanie je  milosrdenstvo voči blížnym.“

Idú  Vianočné  sviatky, prejavme milosrdenstvo voči blížnym. Aj ja som Váš  blížny, už zase sedím na ambulancii od rána do  večera. Som neskutočne, ale fakt neskutočne unavená a tiež ma premáha smútok- na ARE mi  aktuálne leží pacient v  umelom spánku a na pľúcnej ventilácii, bez akéhokoľvek ochorenia   r. narodenia  1978, dostal COVID a je NEOČKOVANÝ. Prosím aj o modlitby za neho a jeho rodičov. Neviem prečo má  niekto ľahší priebeh a iný ťažký, alebo umrie. Ale teraz v  tomto období už  vidím, že priebeh ochorenia u  očkovaných a neočkovaných je výrazne odlišný, mám chorých aj očkovaných, ale zatiaľ sme so  všetkými  zvládli ochorenie bez nemocnice. Niektorí zaočkovaní mali nežiadúce účinky, ale neumrel ani jeden. Naopak neočkovaných mám s rôznym stupňom ochorenia napriek mojej úprimnej snahe lekára čoraz viacej v nemocnici. Tiež mi zomrelo veľa pacientov,  ktorí neboli očkovaní a ochoreli rôznym stupňom ochorenia.

Ďakujem 

 mama Rút