Vianočný pozdrav 2021


V mene všetkých slovenských cenakolcov, priateľov, priaznivcov a dobrodincov Cenacola zdravím  s vďačnosťou celú rodinu Cenacola, mamu Elvíru, sestry, ktoré sa o ňu starajú, všetkých komunitných kňazov, otca biskupa Františka, priateľov, priaznivcov a dobrodincov na celom svete.

Všetkým  vám ďakujem za vaše dobré srdce

a v tento významný deň prosím Pána, aby vám, ak chcete, pomohol prežiť  oslavu výročia narodenia Svojho Syna i vstup do Nového občianskeho roku v radosti a pokoji.
Prosme ho, aby sme zvládli žiť nasledujúce dni, mesiace, roky podľa Ježišovho príkladu najmá v láske ku blížnemu.

Cenacolo Slovensko
osadenstvo slovenského domu sv. Cyrila a Metoda

ivan

In nome di tutto il Cenacolo dalla Slovacchia, di amici, sostenitori, benefattori salutiamo con gratitudine tutta la famiglia do Cenacolo, madre Elvíra, le sorelle che si prendono cura di lei, tutti i sacerdoti dalla comunita, vescovo Francesco, amici, sostenitori e benefattori di tutto il mondo.


Grazie a tutti voi per il vostro buon cuore

e in questo giorno significativo, chiediamo al Signore di aiutarvi a celebrare l ´aniversario della nascita di suo figlio e as entrare nel nuovo anno con la gioia e pace.
Chiedamo a Signore che riusciamo a vivere i prossimi giorni, mesi, anni sull ´esempio di Gesu, soprattutto nell ´amore del prossimo.

Cenacolo dalla Slovacchia

Tutti ragazzi e la famiglia dalla casa Santi Cirillo e Metodio dalla Slovacchia

ivan