Z dejín Ukrajiny referujú prispievatelia TV NOE.

Z dejín Ukrajiny referujú prispievatelia TV NOE.

Živě 13.5.22 o 20:30 na TV NOE.

O historii Ukrajiny – této druhé největší evropské země budou hovořit historici doc. Pavel Boček, Mgr. David Svoboda, PhD. A doc. Jaroslav Šebek, PhD.. Pořadem bude provázet Irena Pulicarová.

24. února t. r. překročila armáda Ruské federace ukrajinské hranice. Svůj útok opírá Rusko o tvrzení, že tam přichází bojovat s nacisty, a dodává navíc, že Ukrajina byla vždy jeho součástí. Vraťme se do historie Ukrajiny – této druhé největší evropské země, abychom současnou realitu vnímali nezkresleně.

Pozvání do studia přijali historici doc. Pavel Boček z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. David Svoboda, PhD. z Ústavu pro studium totalitních režimů a doc. Jaroslav Šebek, PhD. z Historického ústavu AV ČR. Do pořadu mohou vstupovat také diváci svými dotazy prostřednictvím e-mailu na adresu vysilani@tvnoe.cz nebo SMS zprávy na číslo 775 177 377. Těšíme se i na vaše otázky.