Výzva pre záujemcov Festa della Vita 2022

Milí rodičia, priatelia, a sympatizanti Komunity Cenacolo!

Prosme o Božiu pomoc pri realizácii dlho očakávaného, už tradičného Sviatku života v Saluzze, tento rok od 14.07. do 17.07.2022. Keď všetko pôjde úspešne a bude možno tam vycestovať musíme byť pripravení.

Preto prosím, aby sme z ohľadom na veľmi tesné termíny tieto dodržiavali.

Predbežné ceny pri plnom autobuse by predstavovali okolo 350 euro, takže ku definitívnej prihláške
pridávame i zloženie 150 euro zálohy, doplatok až tesne pred odchodom.

V celkovej cene sú zahrnuté ceny za cestu autobusom, ubytovanie v hoteli s raňajkami, strava
v piatok a sobotu obed, večera priamo v mieste konania, v nedeľu pred odchodom obed.

Poprosím ešte uviesť pre každého účastníka celé meno a vek. Tieto údaje poslať prosím Magde
mailom.

S Magdou, ktorá túto cestu organizuje prosím komunikovať cez mail – jej adresa je:
magdalenabibova@gmail.com, prípadne telefónom č. +421911 409 999

IBAN účtu kam treba posielať peniaze je :SK64 0900 0000 0004 0273 6643

Termíny:

Mail s definitívnou prihláškou poslať najneskoršie do nedele 15.05.2022 obeda.

Zálohu, ako definitívne potvrdenie prihlášky, poslať tak, aby najneskoršie 17.05.2022 bola
na cieľovom účte.

Upozorňujem, že tieto požiadavky sú iba pre záujemcov o Festa della vita 2022, ktorí chcú ísť
organizovane autobusom.

Záujemcom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov chcú cestovať individuálne odporúčam sledovať taliansku,
resp. slovenskú web stránku, kde budú inštrukcie uverejnené.

Všetkým účastníkom stretnutia s témou „Oslava je pre vás“ želajú hlboký zážitok

organizátori