Darček pre mamu Elvíru k 86. narodeninám

Darček pre mamu Elvíru k 86. narodeninám od chlapcov zo Slovenského domu.

PREKLAD:

Čaute všetci

Nachádzame sa v komunitnom dome v Kráľovej pri Senci v bratstve svätého Cyrila a Metoda. Všetkých Vás zdravíme zo srdca a hlavne Teba, Matka Elvíra. Želáme Ti všetko najlepšie a vyprosujeme pre teba mnoho požehnania, zdravie, pokoj a radosť v Tvojom srdci. Pri tejto príležitosti Vám chceme predstaviť náš darček. O niekoľko mesiacov si budeme pripomínať prvé narodeniny nášho brata Petra v nebi. Brat Peter bol živou, zaujímavou a charizmatickou osobou, však bol Slovák. Peter otvoril mnoho bratstiev po celej Európe. Mnoho rokov sa staral o deti na misiách v Brazílii. Boh mu dal talent, ktorý sa vidí v jeho umeleckých dielach, kde vyjadroval seba samého, jeho vieru, nehu a lásku, ktorú majú Ježiš a Panna Mária voči nám všetkým. Aj keď bol Peter veľa rokov v zahraničí, my chlapci sme mali tú milosť, že sme ho mohli spoznať trochu viac, pretože v posledných rokoch často prichádzal na Slovensko a bol tu s nami v bratstve. A to bolo vždy veľmi zaujímavé a živé obdobie. Peter priniesol do nášho bratstva mnoho života a radosti, urobili sme spoločne veľa pekných vecí. Stretnutia s rodičmi, stretnutia s biskupmi, predstavenie… Kvôli tomu sa nám v srdci zrodila jedna túžba mať v dome jedno miesto, Petrovo miesto. A vybrali sme práve toto, pretože počas obdobia, keď tu bol Peter, urobili sme spolu živú krížovú cestu. Tá krížová cesta končila práve tu, kde bol ukrižovaný náš Ježiš. Na tomto mieste našej záhradky sa nachádza jaskyňa so zmŕtvychvstalým Ježišom. Petrovo miesto je práve toto – blízko zmŕtvychvstalého Ježiša. Pani Prozreteľnosť nás má rada. Podarovala nám tento kameň a takisto aj náš kamarát Ľubo sa ponúkol, že nám pomôže s výrobou tohto darčeka. Takže mala by to byť skala, kde bude tvár nášho brata Petra s vetou, ktorú napísal Tebe, Matka Elvíra: “to, čo chcem v mojom živote je MILOVAŤ!“ (Peter Vitek) Takže prečo tento nápad? Mať v dome miesto, kde sa môžeme my chlapci pomodliť a pritom mať pred sebou príklad. Príklad, čo môžeme dosiahnuť, keď vložíme do Božích rúk naše životy. Peter počas jeho životnej cesty zanechal mnoho v srdciach rôznych ľudí. Mnoho rodičov, priateľov, kňazov si často naňho spomína. Takže toto miesto môže slúžiť hosťom, ktorí Petra poznali a tak sa môžu na chvíľku pozastaviť a spomenúť si na to, čo Boh urobil v ich životoch cez Petra, cez jeho slobodu, jeho talenty. O päť, desať rokov vstúpia do Komunity noví chlapci a budú sa pýtať svojho anjela strážneho: Kto to bol – Peter Vitek? Čo také zvláštne urobil? Prečo má svoje miesto v dome? Je to práve preto… Pretože ten, kto daruje a stratí svoj život za svojich priateľov, kto sa rozhodne v živote milovať, nikdy nebude zabudnutý. Ďakujeme Bohu za Komunitu, za každú jednu osobu, ktorá je súčasťou tejto veľkej rodiny Cenacolo, ďakujeme Bohu za dar života, za dar Komunity, ďakujeme za Petrov život, ďakujeme za Tvoj život, Matka Elvíra. Máme ťa veľmi radi.

Vďaka za Tvoj život, ktorý si darovala, všetko najlepšie, Matka Elvíra.