POZDRAV ZO SALUZZO 21.1.2023

Saluzzo, bratstvo Maria Assunta (Nanebovzatia Márie)

21 januára 2023 Sant’Agnese (Svätá Agnesa)

Najdrahšie deti, priatelia a rodičia komunity Cenacolo,

DNES MAMA ELVÍRA OSLAVUJE 86 ROKOV ŽIVOTA PREŽITÉHO NAPLNO!

Z nekonečnou radosťou spolu s vami oslavujeme, chválime a spievame Bohu, ktorý jej stále dáva ŽIVOT!

ĎAKUJEME za vaše dobro a vaše modlitby za mamu Elvíru a za nás!

MÁME VÁS NEKONEČNE RADI!!!

Vaše sestry