Odpusti nám vojnu, Pane!

Odpusti nám vojnu, Pane! Pane, odpusti nám túto vojnu.         Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnikmi! Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, zmiluj sa nad nami! Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí svojej matky v bunkri v Charkove, zmiluj sa nad nami! Pane Ježišu, vyslaný v dvadsiatich rokoch na front, zmiluj sa nad nami! Pane Ježišu, ktorý doposiaľ vidíš ozbrojené ruky v tieni svojho kríža, zmiluj sa nad nami! Odpusti nám, Pane, Odpusti nám, keď sa neuspokojíme s klincami, ktorými sme ti prebodli ruku, a naďalej sa opíjame krvou mŕtvych roztrhaných zbraňami. Odpusti…

Čítaj celý článok

Záznam o zasvätení sveta

Záznam o zasvätení sveta k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie – 25.3.2022 Vatikán poslal biskupom list a text modlitby k úkonu zasvätenia (zverenia) Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý vykoná v piatok 25. marca o 17:00 počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra v Ríme. Svätý Otec vyzval, aby sa k tomuto obradu pripojili veriaci po celom svete. Prinášame oficiálny slovenský preklad textu úkonu zasvätenia. Slovenský preklad textu úkonu zasvätenia si môžete stiahnuť tu. Priamy prenos kajúcej pobožnosti z Vatikánu. – Zasvätenie Ruska a Ukrajiny a celého sveta Nepoškvrnenému…

Čítaj celý článok

Svedectvo – Putovná panna Mária Sladkomilujúca

Putovná panna Mária Sladkomilujúca Bohorodička Eléusa (milosrdná), známa aj ako Bohorodička Sladkomilujúca, je jednýmz troch tradičných typov zobrazenia Panny Márie na stredovekých ikonách, spolu s MatkouBohorodičkou Odigítriou (tá, ktorá ukazuje cestu) a Matkou Bohorodičkou Panagìou (celásvätá), stojaca v modlitebnom postoji.Na obraze Sladkomilujúcej Matky Božej je osobitnánežnosť pohľadu a objatia Panny Márie a jej Syna, ktoré vrcholí jemným zrastením tvárí,charakteristickým ikonografickým motívom symbolizujúcim hĺbku Božskej lásky.Jedným z variantov Bohorodičky Sladkomilujúcej je byzantská ikona BohorodičkyVladimírskej, ktorá bola privezená do Ruska z Konštantínopola v roku 1131, umiestnená vroku 1155 kyjevským kniežaťom v Chráme…

Čítaj celý článok

Prianie mame Elvíre

Drahá mama Elvíra! “ Čokoľvek ste  urobili jednému z  týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25,40 Vďaka , že vidíš najmenších. Vďaka, že sa ku nim celý život skláňaš. Vďaka, že si dokázala s najmenšími žiť. Vďaka, že si ich naučila ŽIŤ. Nech Boh žehná Tvoje dni mama Elvíra, aby sme ešte dlho mohli aj my cítiť a byť účastní Tvojej jednoduchej a úplnej radosti zo ŽIVOTA. Chlapci zo  slovenského  domu, Janigovci, exovci,  spoločenstvo  slovenských  rodičov a priateľov Komunity, ivan  “Tutto quello che avete fatto a uno di questi…

Čítaj celý článok

Knihy na predaj

Drahí priatelia, Máme v ponuke 2  knihy od Guy Gilberta, je to známy francúzsky kňaz, ktorý sa venuje výchove delikventnej mládeže. Vo svojich knihách poukazuje, že akékoľvek aktivity a pomoc ostatným by boli nezvládnuteľné bez modlitby. Hovorí o tom ako sa on sám modlí, ako chápe modlitbu a pozýva nás všetkých k tejto skúsenosti ako zrozumiteľným a jasným spôsobom naplniť vzťah s Bohom. Zaoberá  sa stále aktuálnou témou rodiny, krásne sa približuje posolstvám pápeža Františka.    Srdcem k srdci – malý pruvodce modlitbou  Rodina – poklad naši doby. Cena jednej knihy je 7,-€. Keďže sa teraz nemôžeme stretávať môžete si…

Čítaj celý článok

Ponuka Dolnej Krupej – ponuka priestorov

Milí  cenacolci,  vzhľadom na našu spolupatričnosť  s  týranými  ženami a deťmi , sme sa rozhodli na našej stránke  zverejniť  odporučiť  Sociálny  podnik sv. Rafaela  v  Dolnej Krupej-  popis a foto v  prílohe. Keďže  pre naše rodičovské  akcie  je zariadenie malé,  môžeme odporučiť  v  našich farských resp. aj  iných spoločenstvách a takto  uvedenému zariadeniu pomôcť. Fotky neklamú, zariadenie  bola pozrieť mama Eva a veľmi  sa jej páčilo.    Rút, Eva, ivan PONUKA PRIESTOROV Milí rodičia a priatelia Komunity Cenacolo, som sociálna pracovníčka zo zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi a obraciam sa na Vás…

Čítaj celý článok

Oznam o návrhu na zrušenie zákazu bohoslužieb

Ctené spoločenstvo!Už po tretíkrát sú na Slovensku fakticky zakázané verejné bohoslužby. Som presvedčený, že toto opatrenie proti pandémii je nielen neprimarané, ale je aj protiústavné a teda nezákonné. Už som nemohol mlčať a nekonať. Preto som predložil občiansko-právne podania na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Keďže ide o dôležité záležitosti verejného života a celospoločenského záujmu, zasielam Vám k tomu relevantné informácie (list vláde, súdne podnety a vecné argumenty). Nech poslúžia Vám a Vám zverenému spoločenstvu. Všetko spájam s nádejou. List členom vlády, na vedomie prezidentke a predsedovi parlamentu s tromi návrhmi,…

Čítaj celý článok