Prianie mame ElvíreDrahá mama Elvíra!


” Čokoľvek ste  urobili jednému z  týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili” Mt 25,40

Vďaka , že vidíš najmenších.

Vďaka, že sa ku nim celý život skláňaš.

Vďaka, že si dokázala s najmenšími žiť.

Vďaka, že si ich naučila ŽIŤ.

Nech Boh žehná Tvoje dni mama Elvíra, aby sme ešte dlho mohli aj my cítiť a byť účastní Tvojej jednoduchej a úplnej radosti zo ŽIVOTA.

Chlapci zo  slovenského  domu, Janigovci, exovci,  spoločenstvo  slovenských  rodičov a priateľov Komunity, ivan 

“Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” Mt 25,40

Grazie per aver visto il più piccolo.

Grazie per esserti appoggiata a loro per tutta la vita.

Grazie per poter vivere con i più piccoli.

Grazie per avergli insegnato A VIVERE.

Che Dio benedica i tuoi giorni, Madre Elvira, perché anche noi possiamo sentire e condividere la tua gioia di VITA semplice e completa per molto tempo a venire.

Ragazzi della Casa Slovacca, Janigovci, figli e figlie di cenacolo, genitori e amici della Comunità Cenacolo e ivan