Oznam o návrhu na zrušenie zákazu bohoslužieb

Ctené spoločenstvo!
Už po tretíkrát sú na Slovensku fakticky zakázané verejné bohoslužby. Som presvedčený, že toto opatrenie proti pandémii je nielen neprimarané, ale je aj protiústavné a teda nezákonné. Už som nemohol mlčať a nekonať. Preto som predložil občiansko-právne podania na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Keďže ide o dôležité záležitosti verejného života a celospoločenského záujmu, zasielam Vám k tomu relevantné informácie (list vláde, súdne podnety a vecné argumenty). Nech poslúžia Vám a Vám zverenému spoločenstvu. Všetko spájam s nádejou.

List členom vlády, na vedomie prezidentke a predsedovi parlamentu s tromi návrhmi, a v prílohe s podnetom pre Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu:
https://www.janfigel.eu/single-post/list-vlade-slovenskej-republiky-3-3-2021

Žiadosť generálnemu prokurátorovi s podnetom pre Ústavný súd SR:
https://www.janfigel.eu/single-post/2021-3-9-podnet-na-generalnu-prokuraturu

Vysvetľujúci článok v denníku Štandard:
https://dennikstandard.sk/42355/zatvorene-kostoly-a-tri-navrhy-pre-vladu/

Rozhovor k téme v TASR TV:
https://www.teraz.sk/publicistika/j-figel-od-noveho-roka-su-chramy-z/533913-clanok.html

Rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom v TV Zemplín a správa TK KBS:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210312014

V súčasnej zložitej dobe ide o veľa – o životy a zdravie ľudí, ale aj o význam duchovného života a kultivovanie dialógu a spoluzodpovednosti s predstaviteľmi štátu. V tomto čase ide aj o autoritu a o autonómne postavenie Cirkvi v štáte. Z reakcií biskupov, kňazov a veriacich na túto iniciatívu cítim záujem, súhlas a povzbudenia, ale aj veľký rozsah ľahostajnosti, strachu a náboženskej nevedomosti. Krízové situácie sú vždy skúškou, novou príležitosťou, ale aj kritickým precedensom pre budúcnosť.

V prípade záujmu o ďalšie informácie a vývoj vo veci podaní sa pokojne ozvite. Viac informácií nájdete na www.janfigel.sk.

So žičením dobra, s prosbou o modlitby a s pozdravom

Ján Figeľ
Predseda NAT
www.tunega.sk
www.janfigel.sk