Knihy na predaj

Drahí priatelia,

Máme v ponuke 2  knihy od Guy Gilberta, je to známy francúzsky kňaz, ktorý sa venuje výchove delikventnej mládeže. Vo svojich knihách poukazuje, že akékoľvek aktivity a pomoc ostatným by boli nezvládnuteľné bez modlitby.

Hovorí o tom ako sa on sám modlí, ako chápe modlitbu a pozýva nás všetkých k tejto skúsenosti ako zrozumiteľným a jasným spôsobom naplniť vzťah s Bohom. Zaoberá  sa stále aktuálnou témou rodiny, krásne sa približuje posolstvám pápeža Františka.  

 Srdcem k srdci – malý pruvodce modlitbou

 Rodina – poklad naši doby.

Cena jednej knihy je 7,-€.

Keďže sa teraz nemôžeme stretávať môžete si ich objednať u Otky Švecovej tel. 0915 772 542.