Odpusti nám vojnu, Pane!Odpusti nám vojnu, Pane!
Pane, odpusti nám túto vojnu.        

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnikmi!

Pane Ježišu, narodený pod kyjevskými bombami, zmiluj sa nad nami!

Pane Ježišu, ktorý si zomrel v náručí svojej matky v bunkri v Charkove, zmiluj sa nad nami!

Pane Ježišu, vyslaný v dvadsiatich rokoch na front, zmiluj sa nad nami!

Pane Ježišu, ktorý doposiaľ vidíš ozbrojené ruky v tieni svojho kríža, zmiluj sa nad nami!

Odpusti nám, Pane,

Odpusti nám, keď sa neuspokojíme s klincami, ktorými sme ti prebodli ruku, a naďalej sa opíjame krvou mŕtvych roztrhaných zbraňami.

Odpusti nám, Pane, keď tieto ruky, ktoré si stvoril k starostlivosti, stali sa nástrojom smrti.

Odpusti nám, Pane, keď naďalej zabíjame svojho brata.

Odpusti nám, keď naďalej ako Kain zbierame kamene zo svojho poľa, aby sme zabili Ábela.

Odpusti nám, Pane, ak svojou únavou naďalej ospravedlňujeme krutosť, ak svojou bolesťou ospravedlňujeme krutosť svojich činov.

Odpusti nám vojnu, Pane. Odpusti nám vojnu, Pane.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, naliehavo ťa prosíme! Zadrž Kainovu ruku!

Osvieť naše svedomie, nech sa nestane naša vôľa, nenechávaj nás napospas našim vlastným činom!

Zastav nás, Pane, zastav nás!

A keď  zadržíš Kainovu ruku, postaraj sa aj o neho. Je to náš brat.

Pane, zabrzdi násilie! Zastav nás, Pane!


(vaticannews)