POMOC PERU

POMOC PERU

 Milí rodičia a priatelia komunity CENACOLO.
 

         Hoci Peru nepatrí medzi obľúbené a dostupné destinácie pre bečného človeka, predsa sa komunita Cenacolo rozhodla po niekoľkoročných modlitbách aj tu otvori?  nový a ďalší komunitný dom pre chlapcov.   DESERTO- SEÑOR DE LOS MILAGROS VUARALICA-SUPE
Veľkú ?as? dnešného Peru tvorí pôvodná Ríša Inkov, zázrak, ktorý sa podarilo vybudovať hlboko v horách. Aj chlapci z komunity  sa pokúšajú o takýto malý zázrak.  Ich dom sa totiž nachádza na púšti, z ktorej chcú s Božou pomocou vybudovať oázu.  Projekt , ktorý komunita Cenacolo nazvala “ PÚŠŤ  ROZKVITNE“ sa začal budova? v septembri 2016. Podmienky na život v púšti sú naozaj ťažké. Je to prvý krát čo komunita a jej priatelia z Peru stavajú dom v takomto prostredí – na púšti.
         Na jeho realizácii sa podieľajú aj naši chlapci z Česka Vít a zo Slovenska Denis. V týchto ťažkých podmienkach sa každodenne stretávajú s Božou láskou a milosrdenstvom, s  pomocou chudobných ľudí  z Peru, ktorí im pomáhajú  z toho mála čo majú.
         Týmto krátkym príspevkom chcem upútať vašu pozornosť a poprosiť vás o pomoc  pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, aby dennodenne prežili v púštnych podmienkach.  Myslime aj na to, že zajtra tam môže slúžiť blížnym aj náš  syn, alebo dcéra, ktorí budú potrebovať našu pomoc. Nezabúdajme na lásku a vzájomnú pomoc  blížnemu, ktorú nám do srdca vštepuje naša mama Elvíra u? niekoľko  desaťročí a Pán Boh deň čo deň.
         Preto vás prosím o vašu pomoc pri realizovaní tohto odvá?neho projektu komunity Cenacolo „Púšť rozkvitne“.  Nezabúdajme, že Božia Prozreteľnosť môže ísť i cez našu modlitbu a naše ruky. Keďže poznáme náplň činnosti komunity Cenacolo z vlastnej skúsenosti nehanbime sa poprosiť o pomoc, či už hlavne o modlitbu, alebo  finančný príspevok našich priateľov, známych a dobrodincov. Finančné príspevky možno poslať na náš účet, ktorý je uvedený na našej stránke v priečinku Kontakty. Do správy prijímateľovi napíšte prosím „Púšť rozkvitne“
 S vďakou a srdečným pozdravom
 váš ivan

V minulých dňoch sme poslali do Cenacola 1000 € na projekt Púšť rozkvitne. V mene všetkých chlapcov, ktorí projekt realizujú  vďačné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí na dar prispeli. Keďže Projekt sa ešte stále buduje možnosť pripojiť sa k modlitbám za realizáciu projektu i finančným darom, ako je hore uvedené, ďalej zostáva. Prosíme všetkých veľkodušných a ochotných  ľudí , ktorí chcú pomáhať , trpiacim blížnym o ich prispenie.