SĽUBOVANÉ PUTOVANIE DO GUADALUPE 2021

Sľubované putovanie do Guadalupe 2021

Milí priatelia,
Ako sme už niekoľko krát oznamovali na našich komunitných stretnutiach- naša púť za
                             Pannou Máriou Guadalupskou v Mexiku
 je preložená na november 2021.
Sme rady, že už dnes sa môžeme tešiť a hlavne intenzívne šetriť na nové putovanie do Mexika, s cestovnou kanceláriou AWERTOUR BA s programom, ktorý sľúbili prispôsobiť našim predstavám a požiadavkám.
           termín :15.11.2021 – 26.11.2021

           Predbežná cena: 1800€

Samozrejme všetko je podmienené našou zodpovednosťou v prihlasovaní sa a v  dodr?aní termínov splátkového kalendára, ktorý nám bude oznámený v priebehu roka 2020. Podľa predbežného rozpočtu – 1800€ – by malo stačiť na zaplatenie všetkých náležitostí púte a pre mnohých z  nás to znamená – začať šetriť – cca 100 € mesačne.
PRIHLASOVANIE CENACOLSKÝCH RODIČOV A PRIATEĽOV  NA PÚŤ DO GUADALUPE -MEXIKO 2021 
– ZAČÍNA OD DNES NA DOLE UVEDENÝCH MOBILNÝCH ČÍSLACH A  MAILOCH, NA KLUBE V PIEŠŤANOCH AJ V KOŠICIACH, RODIČKÁCH A CENACOLSKÝCH STRETNUTIACH.

Prosím oboznámte s týmto oznamom komunitných rodi?ov, ktorí internet nemajú. Ďakujeme.
S podrobnosťami budete pravidelne oboznamovaní  na našej stránke v priehradke: 
Akcie – Guadalupe Mexiko 2021.
Tešíme sa.
Eva Hoblíková
mobil:   0948 843 986.
mail:  hoblikovaeva@gmail.com

Elenka Olejníková
mobil:  0918 700 906
mail:  elena.olejnikova@gmail.com