ZMENA RODIČOVSKÉHO KLUBU NA VÝCHODE

Zmena rodičovského klubu na Východe

Všetci kráčajúci po komunitnej ceste, ktorú nám s Božou pomocou a riadením svojimi obetami vydláždila naša drahá matka Elvíra, sme svedkami nekonečnej Božej lásky a zázrakov. Jedným z nich bolo aj otvorenie klubu na východe Slovenska pred tromi rokmi na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sme nesmierne vďační za tento Dar Božej Prozreteľnosti, ktorý nemôžeme nechať zapadnúť prachom len preto, že súčasná pandémia ukazuje svoju moc. Modlíme sa ďalej a príkladom mamy Elvíry, nielen ústne, v kaplnke, ale aj skutkami a hľadaním nových riešení. Kapacitné možnosti priestoru, v ktorých sa kluby v Košiciach uskutočňujú,  umožňujú v čase protiepidemiologických opatrení vstup 4-5 ľuďom, vrátane zodpovedných. Nehovoriac o tom, že starších komunitných rodičov a ich svedectvá z tohto dôvodu už nepočuť.
         Preto sme sa po modlitbách a po dohode s komunitou rozhodli premiestniť miesto klubov do Prešova, kde sme sa schádzali na cenacolské Adorácie v suteréne Chrámu Povýšenia svätého Kríža na Sekčove, ktoré nám poskytne väčší priestor. Čas ostáva nezmenený, tzn. začiatok klubov v piatok o 19.00. Prosíme, aby ste sa všetci, ktorí chcete prísť, ohlásili na telefónnych číslach: 0907197990, 0911630893. Veríme v silu modlitby, spoločenstva a služby v Pravde a Láske. Čakáme Vás.

„Sme vyzývaní, aby sme podali naše skromné svedectvo, dar pre tých, ktorí poslúchajú, ale aj pre nás samých, pretože nám pripomína dobro, ktoré sme dostali, pripomína nám, akí sme boli a akými sme dnes.“
(mama Elvíra)