Oznam o spoločných modlitbách ruženca

Oznam o spoločných modlitbách ruženca

Milí priatelia!

Pri prvom rodičovskom stretnutí rodičov exovcov na Slovensku, ktoré sa uskutpčnilo pred
pár dňami v Senci, došlo ku dohovoru všetkých prítomných, že sa radi budú stretať raz za rok. Okrem
tejto aktivity bežia v našej organizácii ešte modlitby ruženca za závislých a adorácie. Keď si pamätáme
ako nás Mama Elvíra prosila, aby sa myšlienka Cenacola ďalej šírila a udržiavala myslím, že radi
budeme toto jej prianie plniť vo vlastnom záujme i záujme všetkých závislých.. Adorácie bežia zatiaľ
podľa dohodnutých termínov, s dohodnutými kňazmi.


Zoznam obcí a kostolov je uvedený na našej web stránke. Časom už došlo i ku menším, či
väčším zmenám. Prosím teda všetkých, ktorí sa chodia modliť, aby sme dali zoznam do poriadku.
Urobíme to do 07.10.2023 podľa starých krajov: východoslovenského, stredoslovenského
a západoslovenského. Každý z nás sa pokúsi zistiť, či modlitby prebiehajú na uvedenom mieste
a v uvedených časoch tak, aby sme mali pokrytý celý zoznam v danom kraji. Pokúsime sa vypátrať
i kostoly, kde sa ruženec za závislých modlí a my ho nemáme zapísaný. Treba zapísať i grecko-
katolícke kostoly .Potom to oznámime telefónom, alebo mailom určeným dobrovoľníčkam, ktoré to
odošlú na stránku.

Prosíme všetkých našich členov zo západoslovenského kraja.

Aj keď nebola zmena v modlení ruženca v ich kostole a už i poslali hlásenie Božke aby ho zopakovali na nový email.

Naša spoločná modlitba ruženca v bazilike Svätého Mikuláša v Trnave sa bude modliť od 2.10.23 každý pondelok o 17:45.

Východoslovenský kraj:

Monika 0905 950 404, mail: mkertesova@gmail.com


Stredoslovenský kraj:

Anna 0907 042 753, mail: drugdovaanna@dubak


Západoslovenský kraj:

Boženka 0908 141 888, mail: bpatoprsta@centrum.sk

Ivan 0907 441 355, mail: ivanpato@centrum.sk


Ďakujem a srdečne zdravím


ivan

RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH – Priatelia spoločenstva CENACOLO