Odkaz sr. Elvíry Júl 2009

Pripravujeme sa na oslavu narodenín Komunity, ktoré sme pred rokmi „pokrstili“ ako Sviatok života“. Sú to štyri dni naplnené radosťou v Pánovi, kedy oslavujeme život, avšak nie vo všeobecnosti. Oslavujeme tvoj život, život nespočetných mladých ľudí a rodín, ktoré majú meno, tvár, a ktoré tu opäť našli pravý zmysel svojho života! Chcela by som mať možnosť povedať každému jednému z vás: „Vezmi do rúk svoj život a uvedom si, aký vzácny, dôležitý, jedinečný dar si v ňom dostal. Znovu objav radosť žiť a aké nádherné je darovať život!“
   Tu na kopci v Saluzzo, kde Boh chcel aby sa zrodila Komunita, je dvadsaťšesť rokov krížov, bolesti, krvi, blúdenia, úsilia, každodenných bojov za život, znovu nájdenej radosti, živej nádeje, vzkriesenia.
   Kto prichádza k bránam Komunity, nenachádza nejaký liek alebo liečebnú terapiu, ale stretáva Milosrdenstvo, objavuje Božie objatie vďaka láske bratov. Nijaký liek sám o sebe nemôže dať radosť zo života. Nijaký iba ľudský liečebný postup nemôže dať nádej nového života, alebo urobiť človeka schopným opäť objať svoj život a vnímať ho ako nanovo ako Boží dar.
   Komunita Cenacolo je sviatok života, ktorý sa znovu zrodí. Sviatok stvorenia, ktoré je dobré, ale ktoré upadlo do hriechu a stalo sa poblúdením, hnevom, slzami, pomstou, temnotou… a ktoré sa vďaka Božiemu milosrdenstvu opäť stáva úsmevom, radosťou, svetlom. Tým svetlom, ktoré máme dnes v očiach, ktoré sa rodí zo stretnutia s pravdou, ktorá nás vnútorne oslobodzuje, tým svetlom, ktoré stretávajú aj mnohé naše rodiny na ceste viery.
Skutočne „Bohu nič nie je nemožné“: aj z lona našich rodín, ktoré boli už „zostarnuté“ pre smútok, pre hriech, rozdelenie, pre hádky, pre drogovú závislosť dieťaťa… aj z nich sa môže znovu zrodiť život.
   Už dvadsaťšesť rokov my, Komunita Cenacolo, oslavujeme Boha, ktorý je „milovníkom života“, ktorý vykonal a neustále koná tento zázrak. „Bohu nič nie je nemožné!“