Príhovor na Jún 2009

Občas stretám niekoho z mladých, ktorý mi povie: „Veď  ja Ho nevidím a ani  necítim, toho Boha živého, vzkrieseného, o ktorom ty hovoríš“. Hovoria mi to ako provokáciu, najmä ako smútok a s túžbou na tvári, že majú potrebu žiť a cítiť toho živého Boha, aby sa mohli vrátiť k svojim životom. Ja im odpovedám: „No a ty si mu otvoril dvere? Vyskúšal si povedať: Pane, potrebujem Ťa!“?
    Dvere do srdca majú iba jednu kľučku, tú zvnútra, a iba my mu môžeme slobodne otvoriť  dvere, na ktoré nám klope, aby mohol vstúpiť a urobiť nás šťastnými, aby naša radosť bola plná. A keď vstúpi, po dlhom zimnom čase opäť začne jar. Srdce sa uvoľní čistým úsmevom. Stále hovorím mladým, že prvá vec, ktorú musíme každé ráno urobiť je jeden krásny úsmev nášmu životu a tomu daru, ktorý nám bol darovaný – každodennému  životu. Tak slnko vstúpi do tvojho srdca cez stenu a  rozsvieti ti všetko čo máš vo vnútri. Tak prečo plakať? Skončil čas tmy, smútku, beznádeje, strachu. Ježiš  vstal z mŕtvych a nenechá nás samých, dáva nám jeho svätého Ducha, lásku, ktorou nás miluje. Veľa krát sa pýtame samých seba: Kde je ta láska? Čo je to? Láska je cesta plná krokov, ktoré vyplývajú z našej cesty  životom; musíme vstúpiť na túto cestu a  kráčať v odpustení, v dobrote, v milosrdenstve…Láska musí začínať v hlave, od čistej, čerstvej myšlienky, potom sú oči, ktoré musia hovoriť o nádeji, radosti, o pozitivite, potom sú uši, ktoré musia počúvať nový svet, potom ústa, aby sa smiali a dávali odvahu do nášho života, aby sme mohli žiť v tichosti, v pokoji, ktorý lieči naše rany a ktorý hovorí viac ako slová… a potom život sa učí nový jazyk v živote, riadený plnohodnotnými  a pravdivými gestami.
Koľko svätých malo odvahu zmeniť svoj život. A ľudia s násilím vo vnútri sa v jednom momente stali osobami čistými, tichými, pokojnými, pretože začali spolupracovať so  svätým Duchom. Pozerajúc sa na nich, môžeme povedať, že láska existuje, že svätý Duch nie je fantázia, ale živá prítomnosť, ktorá nás reálne premení. Tak kvôli tomu sa nechajme ovplyvniť od tohto svetla, od tohto ohňa, od tejto lásky, od Jeho prítomnosti. Toto všetko, čo my potrebujeme, je … svätý Duch. Modlime sa v tomto období s vytrvalosťou. On, ktorý spolu s Máriou a s apoštolmi zostúpi na nás a pretvorí nás na  nových mužov a ženy, vzkriesených v Kristovi.