FESTA della VITA 2023

FESTA della VITA 2023

Drahí rodičia a priatelia komunity Cenacolo!


Ako od roku 1993 každoročne i v tomto roku sa komunita Cenacolo stretne s rodičmi
a priateľmi komunity z celého sveta na kopci v Saluzzo v rámci Sviatku života – Festa della
vita.


V dňoch 13. – 16. júla 2023 oslávime spolu 40 narodeniny Cenacola.


Aby organizátori mohli získať aspoň približný prehľad už dnes, poprosíme záujemcov o
predbežné prihlásenie. Prosíme prejaviť svoj záujem o “Festu“ nahlásením svojho mena a
priezviska, mailu, telefónneho čísla a počtu ďalších členov vašej rodiny a priateľov, ktorí
majú záujem na mail festa.tichy@gmail.com


Údaje, ktoré by ste mohli potrebovať: Pavol Tichý, 01854 Sedmerovec 133, tel.
+421 903 419 074, Mária Tichá, bydl. detto, tel.+421 903 570 241


IBAN: SK08 0900 0000 0000 6356 7936, VS 20230713


V prípade vášho záujmu o “Festu“, poprosíme o predbežné prihlásenie do 16.04.2023
Vďaka za pomoc pri organizácii tohto dôležitého stretnutia nášho spoločenstva. Všetky
aktuálne správy o postupe organizácie budú čo najrýchlejšie zverejňované na tomto mieste.


Barbora, Pavol, ivan