Prosba o podporu úpravy kaplnky v Supe – Peru!

Drahí cenacolci!

Pán Boh  nás často pozýva, aby sme sa stali jeho predĺženou rukou a skrze Neho prozreteľnosťou  pre našu celosvetovú duchovnú rodinu. V tomto čase nás prosí, aby sme mali podiel na dôstojnom stánku Jeho syna Ježiša Krista v Peru. Na  púšti v Huaralica –  Supe, kde sa nachádza chlapčenský dom, ktorého výstavbu sme svojho času úspešne podporovali, jednak modlitbami, finančne i osobnou účasťou, napr. Denisa a ďalších  Dáva nám možnosť prispieť darom 8 €, prípadne podľa možnosti viacej eur a tak sa stať spomínanou Jeho prozreteľnosťou do konca mesiaca máj 2023.

Ak sa okrem modlitby rozhodnete pomôcť i finančne prosím poslať to na číslo účtu a do správy pre prijímateľa prosím uviesť Supe – Peru.

Bankové spojenie:

Tatra banka Slovensko    kód:   1100
IBAN:  SK 94 1100 0000 0026 2314 6144
BIC (SWIFT):  TATR SK BX

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše štedré a otvorené srdcia vyslovuje v zastúpení mama Vlasta zo Supe

Tvoje dobro je konkrétnym znamením tvojej viery a lásky Boha otca v nás

V najbližších dňoch bude tu uverejnený i obrázok ako bude plánovane kaplnka vyzerať. Pošlú nám ho z Peru.