Svedectvo z Prahy trochu inak!

„Ježiš mi povedal: Vieš prečo túžim posielať kríže dušiam, ktoré sú mi drahé? Túžim ich úplne vlastniť, preto ich obklopujem krížmi a uzatváram ich do súženia. Buď si istá, že ak budeš stáť pod krížom, nikdy nebudeš stratená. Diabol nemá moc nad tými dušami, ktoré plačú blízko kríža. Dcéra moja, koľkí by ma opustili, keby som ich nebol ukrižoval. Kríž je veľmi vzácny dar a dá sa vďaka nemu spoznať veľa cností.“ Svätá Gemma Galgani

Volám sa mama Ľudmila a v komunite sme s manželom Petrom a synom Petrom už viac ako štyri roky. Manželmi sme už takmer 43 rokov. Vychovali sme päť detí a máme osem vnúčat. Pred 30.rokmi, sme s manželom vstúpili do spoločenstva Obnovy v Duchu Svätom,pod vedením Mons. Petra Brodeka. Modlili sme sa pravidelne a boli sme svedkami mnohých zázrakov a obrátení. Hoci sme život odovzdali Bohu a deti vychovávali v živej viere, náš syn Peter sa stal závislým na omamných látkach a táto závislosť trvala 17 rokov. Nechápali sme ako to je možné, že sme toľkým ľudom pomohli k viere a vlastnému synovi sme pomôcť nedokázali. Kríž závislosti bol pre mňa tak ťažký, že som veľmi túžila odísť k Bohu, aby som to utrpenie zastavila. Obvinenia sa na mňa sypali zo všetkých strán a nepriateľ Boží ma chcel presvedčiť, že každému v mojej rodine, bude bezo mňa lepšie.

Poslednou nádejou nám bola modlitba Pompejského ruženca, ktorú sa modlila celá rodina. A zrazu syn zázračne súhlasil s cestou v komunite Cenacolo.

Komunita nás všetkých veľa naučila a náš syn dostal dar živej viery,za čo sme nadovšetko vďační a radujeme sa z toho, ako aj z jeho celkovej premeny.

A teraz o Prahe.

Môj manžel už veľa rokov túžil ísť do Prahy, na ples Československého priateľstva. Mne sa tam veľmi nechcelo kvôli tzv. smotánke a taktiež kvôli alkoholu, ktorého som sa z lásky k synovi a všetkým závislým, zriekla už pred šiestimi rokmi. Keď nám na cenacolskom rodičku oznámili, že bude komunitný ples v Prahe, boli sme prví prihlásení. Boh splnil naše rozdielne túžby, týmto zázračným spôsobom. Bol to nádherný čas, strávený s úžasnými ľuďmi, v nádhernom historickom centre Prahy. Budeme naň spomínať do konca života. Na stretnutí v Prahe ,sa ma okrem plesu najviac dotkla prednáška otca biskupa Antonína, ktorý nám pripomenul, že tí, ktorí prijali krst a v ňom Otca ,Syna i Ducha Svätého, nikdy nie sú sami. Ja som sa veľakrát cítila sama, keď som si neuvedomovala túto nádhernú pravdu o svätej trojici v mojom srdci. Ale keďže sme veriaci a nie iba cítiaci ,vždy som verila tomu, že Boh má s nami dobrý plán a všetko zlé môže na dobré použiť. Náš syn Peter / za ktorého sa počas jeho závislosti hanbili aj jeho štyria súrodenci s rodinami a vyhýbali sa mu/, sa stal 5.3.2023 krstným otcom nášho vnuka Zacheja. Vybrala si ho naša nevesta, ktorá iniciovala aj modlitbu Pompejského ruženca, pred piatimi rokmi. Opäť som videla celú našu veľkú rodinu v láske,  viere,  radosti a svornosti stáť v bázni  pred Božou tvárou. My rodičia si nevieme nič krajšie predstaviť, ako zažívať takéto chvíle so svojimi deťmi a vnúčatami.

Zo srdca ďakujem členom komunity, predovšetkým Ivanovi za ich celoživotné dielo, ktorým sa nás Boh dotýka svojou milosťou. Dvíha z prachu úbohých hriešnikov a dáva nám nový život, v pokoji a radosti, napriek všetkým našim zlým skutkom, pádom a rozhodnutiam. Lebo Bohu je všetko možné. Je to náš milujúci Otec, ktorý obetoval svojho syna Ježiša, aby nezomrel nik, kto v neho verí. Buď mu chvála a sláva na veky!

mama Ľudmila