Svedectvo zo stretka v SALUZZE – mama Vlasta

Svedectvo zo stretka v SALUZZE – mama Vlasta

BOŽIE  KRÁĽOVSTVO
v komunite Cenacolo
Drahí priatelia,
túžim sa s vami podeliť o prekrásne dva dni prežité počas stretnutia slovenských, poľských a chorvátskych rodičov s deťmi v srdci komunity v Saluzze. Tak ako vždy počas komunitných stretnutí, tak aj v tomto som sa opäť   utvrdila, že Cenacolo  je tým Naj …., Naj…., Naj …. miestom a darom od Boha pre tento svet. Rovnako pre môj život ako aj pre životy tých, ktorí ho už zakúsili.
Je to miesto kde sa žije úprimná, pravdivá a čistá láska.
Je to  miesto  kde sa nikto na nič nehrá a je takým, aký je so svojimi darmi ale aj so svojimi slabosťami.
Je to miesto kde prebýva priateľstvo, ktoré sa žije v hĺbke srdca.
Je to miesto odpustenia sebe samým a aj ľuďom ktorými sme boli zranený.
Je to miesto plné odpustenia rodičov deťom a detí rodičom.
Je to  miesto uzdravenia  rán, ktorými sme všetci poznačení.
Je to miesto prijatia sa takých, aký sme so všetkými limitami, slabosťami a nedokonalosťami.
Je to miesto kde sa nikto nad nikoho nepovyšuje.
Je to miesto úprimnosti a čistoty.
Je to miesto pokoja a živej  prítomnosti Boha.
Je to miesto kde Boh koná veľké zázraky.
Je to miesto kde každý môže objaviť svoje dary, ktorými môže slúžiť svetu.
Je to miesto kde každý môže spoznať svoje slabosti a obmedzenia a nedokonalosti.
Je to miesto veľkých milostí a požehnaní.
Je to miesto veľkej Božej dobroty.
Je to miesto plné povzbudenia nikdy sa nevzdávať, ale stále kráčať dopredu napriek všetkým malým alebo veľkým krížom doliehajúcich na naše životy.

Je to miesto svetla, ktoré presvetľuje temnoty sveta do ktorého sa vraciame po každom takomto stretnutí.
Túžim vás všetkých povzbudiť, ktorí budete čítať tieto riadky  a ešte ste nemali možnosť komunitu  Cenacolo spoznať, aby ste otvorili svoje srdcia  Pánovi a nechali sa Ním pozvať; na všetky komunitné stretnutia. Či už v srdci komunity v Taliansku,  ale aj ( keď to bude možné) na Slovensku( celoštátne, regionálne stretnutia). Ak chcete prežiť Božie Kráľovstvo tu na tejto zemi, tak komunita Cenacolo je týmto miestom. Práve v nej  dostanete všetko to, čo najviac potrebujete  do každodenného života  vo svete, ktorý je v súčasnosti tak veľmi skúšaný.

mama Vlasta