Svedectvo Janka z Námestova

Svedectvo Janka z Námestova

Červený Kláštor
Stretnutie v Červenom kláštore bolo jeden krásny víkend. Začali sme sa  schádzať v piatok večer.  Pre nás Oravcov  to bolo super, lebo z Oravy cez Poľsko sme tam boli za hodinku.   
Piatok: Keďže to bolo od nás z Oravy tak blízko, tak sme tam pozvali tri nové rodinky s podobnými problémami ako máme všetci. Na kluboch sa väčšinou plače, teraz ale bola silná zostava služobne starších rodičov, tak tých sĺz nebolo až tak veľa. Čo bolo  ale veľmi oslovujúce tento večer, že slova  sa chopili hlavne muži. Úprimné slová z úst mužov, ktorí  hovoria o svojich slabostiach, chybách, o tom ako oni začínali rozprávať o „hanbe vo svojej rodine“, o svojich krokoch k Bohu, to je skvelé počuť, zvlášť  na  „ženskom kresťanskom“  Slovensku.  Mužská otvorenosť a úprimnosť, to je super.
Sobota:  Už od piatku nás na stretnutí sprevádzal posol mamy Elvíry,  Don Andrea. Aj on, tak ako Elvíra stále žiaril úsmevom , radosťou a stále bol plný energie.
Keďže „našťastie“ nebolo veľmi dobre počasie, mali sme svätú omšu v kostole, ktorý je v  priestoroch bývalého  kartuziánského kláštora. Krásny kostolík s perfektnou akustikou, čo bolo darom  pre nás všetkých, lebo  otec Irenej prejavil svoju radosť tým, že krásne spieval svätú omšu. Slúžil ju chrbtom k veriacim,  lebo tam nebol klasický oltár, keďže je to múzeum a bežne tam sv. omše nie sú. 
V tomto kostole sme mali aj adoráciu.  Chlapci z Královej pri Senci  pripravili  stojan v tvare dlane, do ktorej  kňaz  vložil  eucharistiu.  Bolo to nádherné, lebo sa ďakovalo, prosilo, chválilo a modlilo, ale všetko bolo umocnené týmto miestom, kde roky kľačali na kolenách mnísi kartuziáni.
Zlatým klincom sobotného programu bolo predstavenie chlapcov a dievčat komunity „Márnotratný syn“.  Je to predstavenie, ktoré títo mladí  hrajú srdcom a každý  sa v tomto predstavení môže nájsť.

Nedeľa: Doobeda  bola svätá omša, v ktorej kázeň mal otec Braňo a ukončil ju modlitbou chvál. Slúžil ju spolu s otcom Viktorom zo Svidníka.  Myslím si, že pred požehnaním v pár vetách  vystihol myšlienku  celej komunity, a to, že  nemusíme hľadať riešenie našich problémov, ale hľadať Boha . Boh je riešením našich problémov. A to je naša cesta v komunite, hľadanie Boha a vzťahu s ním.
Poobede nás Don Andrea vyzval  podeliť sa  s pocitmi z víkendu.  Ja  vždy čakám, či niekto vôbec  vstane a niečo povie, ale Boh sa stará. Bolo to krásne a veľmi úprimné.  A svedectvá  sprevádzali aj slzy.
Zhrnutie:  Pre mňa bol tento víkend požehnaným časom.  Sú to viac ako tri roky čo chodíme do komunity a ďakujem Bohu za tieto tri roky, za komunitu Cenacolo, ktorá nás postupne privádza bližšie a bližšie k Bohu.  Počas tých troch dní som si uvedomovala, ako mi je dobre v spoločností tých ľudí, ktorí prijali Božie pozvanie  a napriek všetkým chybám ktoré máme, tvoríme spoločenstvo v ktorom si vieme pomáhať, počúvať sa a byť si nablízku keď  treba.
Stále ma udivuje energia, s akou chlapci z komunity pripravia program a sú na ňom  účastní. Vďaka Bohu za to  a vďaka aj im.
Cenacolská skupinka občas asi ľuďom  pripadá taká zvláštna, lebo aj  veľa tých čo nás pozorujú z diaľky na akciách sa za nami obzerajú ako za čudákmi.  Ale ja sa už teraz teším, že môžeme byť blázni pre Krista, ako sú chlapci a dievčatá v komunite.
Uvedomujem si aké  dôležité je  byť  čo  najbližšie pri komunite, zúčastňovať sa  na  rodičovských stretnutiach, na  akciách komunity  aj  na piatkových kluboch.  Každým ďalším stretnutím, akciou dostanem ďalší kamienok mozaiky, ktorá postupne v mojom živote začína vytvárať obraz.  Začínam chápať prečo komunita funguje tak ako funguje.  To čo sa mi na začiatku zdalo, akoby  na mňa  rozprávali v  „cudzom  jazyku“, začína byť konečne v „ slovenčine“.  Preto je pre mňa veľmi dôležité byť čo najbližšie pri komunite, aby som  sa mohla aj ďalej učiť žiť, aby som nekazila život svojich detí a spoznávala  úžasnú cestu k Bohu. 
Janka z Námestova