Rodičovské stretnutie 4.3.2023 v Nitre. – zmena programu

Blíži sa rodičovské stretnutie 4.3. 2023 v Nitre.


Pre tých, ktorí nezaregistrovali zmenu miesta prvo sobotňajších stretnutí – do navigácie
Nitra, Kalvária č.1 – je to v misijnom dome, kde mávame po adorácii v Nitre kávu, čaj a pohostenie.


Zo stanice autobusovej aj vlakovej je to 10 -12 min peši, ak by bol problém zavolajte na telefónne čísla 0903 523 862 alebo 0903 523 861.


Mení sa náš program, začíname sv.omšou v kostole vedľa misijného domu o 10,00, na ktorú
sme boli pozvaní, sv. omšu celebruje otec biskup. Meditatívny ruženec má v tomto kostole
začiatok o 9,00 hod., ak si niektorí z nás privstanú. Po sv. omši sa presunieme do auly
misijného domu a budeme pokračovať katechézou o. Ireneja. Zvyšok programu si povieme v
aule pri našom stretnutí.

Spomeňme si, ako nám tieto stretnutia cez pandémiu chýbali, urobme si čas a príďme sa posilniť, pozdieľať, poznávať Komunitu, prosto sa
STRETNÚŤ.


Slovenský dom Cenacolo, Rút, Rudolf, ivan