Putovanie do Medjugoria

Putovanie do Medjugoria

Záujemcom o putovanie mladých do Medjugoria oznamujeme, že navrhovaný temín na začiatku septembra sa z technických dôvodov nebude konať.

Správy o organizácii putovania dospelých do Medjugoria včas dostanete.