PROGRAM AKCIÍ NA ROK 2021

Program plánovaných akcií na rok 2021

v prípade vyhovujúcej situácie včas na tomto mieste oznámime podrobnosti konania tej ktorej akcie


16.01.2021     
20.01.2021      
30.01.2021     
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi  
Regionálne rodič. stretnutie  
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
06.02.2021    
13.02.2021   
17.02.2021       
27.02.2021      
Celoštátne rodič. stretnutie    
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
06.03.2021       
13.03.2021       
17.03.2021       
27.03.2021    
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
10.04.2021        
21.04.2021        
23.-25.4.2021  
Regionálne  rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Celočeskoslovesnké rodičovské 
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Červený Kláštor
01.05.2021       
15.05.2021        
19.05.2021 
29.05.2021      
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
05.06.2021 
12.06.2021 
16.06.2021
26.06.2021
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
03.07.2021       
15.–18.07.2021
21.07.2021     
31.07.2021   
Celoštátne rodič. stretnutie 
Sviatok života  S a l u z z o
Adorácia Najsv. Spasiteľovi    
Regionálne rodičovské stretnutie
Piešťany
viď osobitný program
Nitra, Prešov – Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
07.08.2021
14.08.2021
18.08.2021
28.08.2021
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
11.-18.09.2021 
11.09.2021 
16.-23.09.2021 
15.09.2021
25.09.2021
Putovanie do Medjugoria – mladí
Regionálne  rodič. stretnutie   
Putovanie do Medjugorje rodičia 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi  
Regionálne  rodič. stretnutie               
Medjugorie
Piešťany, Zvolen, Košice
Medjugorie
Nitra, Prešov -Sekčov
Piešťany, Zvolen, Košice
02.10.2021
09.10.2021
20.10.2021
30.10.2021
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Piešťany, Zvolen, Košice
06.11.2021
13.11.2021
17.11.2021
27.11.2021
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie 
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Regionálne rodič. stretnutie 
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nitra, Prešov -Sekčov 
Piešťany, Zvolen, Košice
04.12.2021
11.12.2021
15.12.2021
26.12.2021
Celoštátne rodič. stretnutie 
Regionálne rodič. stretnutie
Adorácia Najsv. Spasiteľovi
Živé jasličky  
Piešťany
Piešťany, Zvolen, Košice
Nové Mesto n/V, Poprad
Králová pri Senci