POĎAKOVANIE ZA 2 % Z DANE

Poďakovanie za % z vašej dane prijaté v roku 2020, za dary, pomoc a modlitby pre Komunitu Cenacolo.

    Milí rodičia, priatelia, všetci darcovia a podporovatelia komunity.
    Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou  finančného daru, materiálnou pomocou, alebo svojou službou a taktiež pre našu komunitu  tým najdôležitejším darom – modlitbou, podporili našu komunitu Cenacolo.


    Z vašej dane za rok 2019 nám bola v roku 2020 a v januári a februári 2021 poukázaná suma vo výške  18.675,52 €. Okrem toho sme prijali finančné dary od jednotlivcov sólo. Z prijatých finančných prostriedkov sú uhrádzané nevyhnutné náklady na fungovanie domu, predovšetkým na energie, PHM, telefóny, a nevyhnutný materiál pre dom.  Ďalšie výdavky tvoria poistné náklady domu,  rôzny stavebný materiál, náklady na stavebné úpravy a opravy domu a ďalšie nevyhnutné výdavky  pri obsadenosti komunitného domu cez cca 30 chlapcov.
Ďalším a hlavným zdrojom pre dom je všetko čo si dopestujú a  vyprodukujú vlastnou prácou chlapci žijúci v komunitnom dome v Kráľovej pri Senci. Komunita nie je podporovaná štátom ani verejnými a samosprávnymi  inštitúciami.
    Vďaka Vašim darom, pomoci a akejkoľvek podpore tak komunita  môže plniť svoje poslanie – pomáhať a umožňovať záchranu stratených mladých ľudí, ktorí  upadli do rôznych závislostí, alebo stratili zmysel života.


    Ďakujeme každému jednému darcovi, za každú poukázanú sumu, za všetky dary, za každú pomoc v akejkoľvek forme.
Nové tlačivá a postup na poukázanie  2% dane za rok 2020 nájdete v záložke 2%.


    Prosíme, modlite sa za našu komunitu,  naša komunita sa modlí  za vás.