Martina – svedectvo k semináru

Svedectvo  – Seminár s Naďkou.

     Do komunity Cenacolo som prišla vo febr. r. 2015 po odchode závislej dcéry z inej komunity na Slovensku a jej recidíve. Po predčasnom ukončení dcérinej liečby som tam už necítila prijatie a prichádzala som o nádej. V Cenacole som postupne našla to, čo potrebujem – pomoc, lásku, prijatie a porozumenie. Toto mi umožňuje kráčať s nádejou každý deň ďalej napriek tomu, že dcéra si vyberá inú cestu. Cítim, že táto cesta je dôležitá pre mňa a celú rodinu. Pomáha nám čistiť a upevňovať vzťahy, ktoré boli dlhodobo narušené prítomnosťou závislosti v rodine. Otec bol tiež závislý.

     Do komunity chodím spolu s manželom a mamou. Za ten čas, čo sme v komunite sme boli na množstve akcií. Jednou z nich bola aj posledná – marcový seminár v Dolnej Krupej s psychologičkou a rodinnou terapeutkou Naďou. O konaní seminára som sa dozvedela pomerne neskoro, keď už boli všetky miesta obsadené. Veľmi som si priala ísť, no pre veľký záujem to vyzeralo málo pravdepodobné. Termín som si napriek tomu zapísala do kalendára, modlila sa a hovorila s nebeským Ockom (ako ja nazývam Boha), že si veľmi prajem, aby sa uvoľnilo miesto pre mňa a moju mamu. V stredu, keď sa mi organizátorka Evka neozývala, som začala premýšľať, že sa mi to pravdepodobne nepodarí a pýtať sa nebeského Ocka či má so mnou na víkend iný plán J. Na to mi Evka s radosťou volala, že sa uvoľnilo jedno miesto. Veľmi som sa potešila. Ďalej som sa ale modlila a „vyjednávala“, aby sa uvoľnilo ešte miesto pre mamu. Snaha nebola zbytočná a v piatok ráno, v deň začiatku seminára sa uvoľnilo aj druhé miesto. Mama musela rýchlo zareagovať, ale vyplatilo sa. Boli sme veľmi spokojné. Seminár nás veľmi obohatil a pomohol nám lepšie porozumieť závislosti a vzťahu so závislým. Názornými ukážkami nám Naďka nielen ukázala, ale aj pomohla precítiť a porozumieť všetkému o čom sme hovorili. Seminár bol pre nás veľmi prínosný, obohacujúci a plný nových informácii. Bola na ňom uvoľnená atmosféra, dobrá nálada. Naďa nám s ochotou odpovedala na všetky otázky a venovala čas aj individuálne.

     S porozumením prichádza uzdravovanie. Tým, že sa začneme meniť my, nastane zmena aj v našej rodine. Stretnutie obohatil svojou prítomnosťou tiež o. Štefan Vicen. Svojim humorom, ľahkosťou a duchovným vedením vniesol viac svetla do tém, ktorým sme sa venovali. Nechýbala ani sv. omša v miestnom kostole a spoločné pochodové sv. ružence spojené s prechádzkou po kaštieľskom parku.

     Seminár predčil naše očakávania. Ďakujem Bohu za prozreteľnosť, Naďke za nové informácie podané zrozumiteľným spôsobom, organizátorom za starostlivosť a všetkým zúčastneným za priateľskú  atmosféru.

Mama Martina