Blog

Knihy na predaj

Drahí priatelia, Máme v ponuke 2  knihy od Guy Gilberta, je to známy francúzsky kňaz, ktorý sa venuje výchove delikventnej mládeže. Vo svojich knihách poukazuje, že akékoľvek aktivity a pomoc ostatným by boli nezvládnuteľné bez modlitby. Hovorí o tom ako sa on sám modlí, ako chápe modlitbu a pozýva nás všetkých k tejto skúsenosti ako zrozumiteľným a jasným spôsobom naplniť vzťah s Bohom. Zaoberá  sa stále aktuálnou témou rodiny, krásne sa približuje posolstvám pápeža Františka.    Srdcem k srdci – malý pruvodce modlitbou  Rodina – poklad naši doby. Cena jednej knihy je 7,-€. Keďže sa teraz nemôžeme stretávať môžete si…

Čítaj celý článok

Prosba a výzva rodičom a priateľom komunity Cenacolo

Milí priatelia, ako určite všetci  vidíme a sledujeme, situácia s pandémiou sa neustále zhoršuje. Sme Bohu vďační, že sa nám podarilo zorganizovať rodičovské  stretnutie  po skupinkách, najmä pre tých rodičov, ktorí  naše pravidelné  stretávania nezažili, teda ich deti  vstúpili do Komunity  už počas pandémie. Vzhľadom na pandemické opatrenia najväčšia skupina bola vytvorená z očkovaných  rodičov, kde  plne zaočkovaní sme sa mohli  stretnúť  50. Tam  kde sme mali  nezaočkovaných rodičov sme mohli byť spolu s chlapcami  max 10. Prosím vás  v  záujme možností ďalších stretnutí,  tí ktorí  nemáme  zdravotné  dôvody zaočkujme sa.…

Čítaj celý článok

KONALO SA – Októbrový misijný ruženec – Cenacolo

Drahí rodičia, bratia a sestry, milí priatelia, s radosťou sa s vami spájame, aby sme vám oznámili, že v mariánskom mesiaci október, keďže je mesiacom misií a ruženca sa zjednotíme, ako jedna veľká rodina každý štvrtok večer o 21:00 a to prostredníctvom kanála youtube cenacolo-live, aby sme mohli prežiť spoločne tento misionársky moment. Predovšetkým túžime pripomenúť si s vďačnosťou Nikolov život, mladíka, ktorý do komunity vstúpil, keď bol jeho život zničený zlom, trpel ochorením AIDS a pred dvadsiatimi piatimi rokmi odišiel do neba. Veríme, že spoznanie jeho cesty zmŕtvychvstania “z temnoty do svetla” môže byť príležitosťou aj pre niekoho…

Čítaj celý článok

Milí priatelia! 07.10.2021

                    Stav pandémie nám dovoľuje organizovať naše stretnutia nasledovne. Na kolokvie sa budeme schádzať tak, ako doteraz v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch. Každú sobotu o 14.00 hod. chlapci a rodičia a každú druhú sobotu o 10.00 hod. dievčatá a rodičia (- nasledujúce stretnutie 16.10.2021). Kvôli dobrej orientácii vám odporúčam pýtať sa telefonicky vždy v piatok večer rodičov, ktorí stretnutia vedú, či v sobotu stretnutie bude. Kluby, rodičká a regionálne stretnutia tak ako doteraz budú prebiehať po telefóne, resp. internete. Pri všetkých  osobných stretnutiach prosím dodržiavať všetky požiadavky protiepidemických opatrení.…

Čítaj celý článok

Ako pokračovať s našimi osobnými stretnutiami

Covid ešte stále zasahuje do našich stretnutí. Keďže sa situácia zhoršuje platia znovu od 23.09.2021 pokyny pre zodpovedných za stretnutia – kolokvie pre chlapcov i dievčatá v jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch. Chlapčenské kolokvie sa uskutočnia 25.09.2021 a 02.10.2021 a dievčenské kolokvie 02.10.2021. V súvislosti s týmto programom prosím, aby najmä na chlapčenské kolokvie, chodili iba rodičia, ktorých syn je už rozhodnutý vstúpiť do Komunity. Pre tých rodičov, ktorých zatiaľ vstup syna do Komunity je iba ich zbožným prianím budeme zvolávať stretnutia a poučenia v inom termíne. Prosím rešpektovať pokyny správcu pastoračného centra pri prevádzke miestností. Kluby, rodičovské…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – NOVÝ rozvrh všetkých cenakolských stretnutí

Milí priatelia!                         Vzhľadom na rýchlo a výrazne sa zhoršujúcu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19, sa po 09.09.2021 budeme znovu stretávať online, resp. cez telefón. Klub 10.09.21  a kolokvie  11.09.2021, regionálne stretnutia už nebudú osobne – naďalej sme vám k dispozícii na telefónnych číslach: Od 09.09.2021 Kluby Piešťany +421 903 523 861 +421 903 523 862   Kluby Prešov +421 907 197 990  +421 911 630 893 Kolokvie chlapci rodičia +421 905 833 050 +421 907 863 831 Kolokvie dievčatá rodičia   +421 903 029 307  +421 903 493 321 Kolokvie dievčatá komunita +421 915 311…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – Putovanie do Medjugorje rodičia – UPOZORNENIE !!!

Milí priatelia! Opäť sa priblížil čas, kedy ľudia, znalí veci, zo slovenského Cenacola očakávajú tento oznam na našej web stránke. Hovorí o putovaní do známeho pútnického miesta v Bosne a Hercegovine-  M e d j u g o r j e Tohtoročný dátum tohto putovania je september   16.09.2021 – 23.09.2021                                   To čo teraz o putovaní čítate je plán , ktorý sa naplní iba v prípade priazne malého kúsočku hmoty, ktorý sa vola corona virus. V dostatočne tesnom termíne ku dátumu plánovaného odjazdu oznámime na tomto mieste či sa putovanie…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – POZÝVAME VÁS……..!!!

NEPLATNÝ OZNAM Drahé sestry a bratia, milí priatelia!                                Pozývame vás srdečne na spoločné posedenia a diskusie v rámci rodičovských klubov v Piešťanoch a v Prešove. Ako ste si iste všimli, obnovený prvý klub sa konal minulý týždeň v piatok. Kým sa nestane dačo zlého mienime v nich ďalej pokračovať každý piatok na Základnej škole ,ul. E.F.Scherrera 40 v Piešťanoch (označený bočný vchod) o 19.00. hod.                                Kolokvie (predvstupové stretnutia) chlapcov pokračujú po telefóne, prípadne internete , prvé  osobné budú za priaznivej situácie 14.08.2021 na obvyklom mieste u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová ul. 1                                Rodičovské stretnutie rodičov, ktorí mali deti…

Čítaj celý článok

NEPLATÍ – IDEME ĎALEJ S ŽIVÝMI KLUBMI, RODIČKAMI, KOLOKVIAMI

NEPLATNÝ OZNAM Drahí priatelia, vzhľadom k aktuálnej stabilizácii pandemickej situácie na Slovensku a uvoľneniu opatrení, začneme sa stretávať osobne na našich podujatiach- kluboch, kolokviách a rodičovských stretnutiach. Klub  bude  23.7.2021 o 19 hod. v  Piešťanoch a Prešove, stále  platí  telefonická konzultácia, tí ktorí  ste v telefonickom  spojení s rodičmi  zodpovednými  za kluby,  budete na prvý klub pozvaní.  Rodičia, ktorí ste už dlhšie v našom spoločenstve,  budete na účasť na  kluboch a kolokviách oslovení telefonicky, ostatných prosíme o podporu v  modlitbách v tento piatkový  večer doma. Všetkých prosíme  o  rešpektovanie  a…

Čítaj celý článok

Rodičovské kluby, rodičovské sobotné stretnutia a dievčenské kolokvie!

Rodičovské kluby zatiaľ pokračujú tak, ako sme pred časom začali. Každý piatok o 19.00 hod. v škole.                 Na sobotnom rodičovskom stretnutí sa v septembri  stretneme  04.09.2021 o 10.00 hod. na obvyklom mieste v škole. Program ako je zabehnutý vrátane sv. omše v mieste konania stretnutia o 18.00 hod.                 Prvé dievčenské kolokvie po prázdninách budú v sobotu 04.09.2021 o 10.00 v pastoračnom centre u jezuitov, Poštová ul. č.1 v Piešťanoch.                 Chlapčenské kolokvie v sobotu 04.09.21 nebudú. Ďalší týždeň podľa programu sa uskutočnia.                 V záujme nás všetkých prosím dodržať na všetkých troch podujatiach preventívne opatrenia proti covidu 19- rúško, dezinfekciu rúk.…

Čítaj celý článok