Vlasta – príspevok ku patrónovi spoločenstva slovenských cenakolských rodičov

Vlasta – príspevok ku patrónovi spoločenstva slovenských cenakolských rodičov

Drahí misionárski rodičia,

rok sa s rokom zišiel a opäť sme prežívali Sviatok všetkých svätých.  V komunite je krásnym zvykom v tento deň vyberať si, lepšie povedané svätý si vyberajú nás, pretože nás túžia sprevádzať na ceste k svätosti.
Tento rok si rodičov misionárov vybral Svätý LUIGI MÁRIA GRIGNON DE MONTFORT
Tu je jeho modlitba ktorou nás pozýva modliť sa k nemu za misionársku cestu do ktorej nás chce viesť prostredníctvom Našej Drahej Matky Márie k Ježišovi a naplneniu Božej vôle s našimi životmi.  
Modlitba k svätému

LUIGI MÁRIA GRIGNON DE MONTFORT

“Keď Mária zapustila korene v duši, vytvára zázraky milosti, ktoré môže vytvárať len Ona, pretože len Ona je plodnou Pannou, ktorá nikdy nemala a nikdy nebude mať podobnú v čistote a plodnosti„
   (San Grignon de Montfort)

O veľký apoštol kráľovstva, ty ktorý si učil dokonalým spôsobom o Márii ako o tajomstve svätosti.                                                                                                                                                                                                      „ JEŽIŠ PRE MÁRIU“

Spôsob ako chcel Boh nás viesť k Sebe a tak vyprosiť nám milosť praktizovať skutočnú oddanosť k Panne Márii. Aby sme boli  vedení a podporovaní našou Matkou a prostredníčkou. A tak mohli rásť v láske a viere k dosiahnutiu spásy.                                                    Apoštol kríža, nemať kríže by bolo pre nás hlavným krížom. Oroduj za nás vo vytrvalosti v súženiach, za ducha obety a služby, ktoré nás robia podobnými Ukrižovanému Kristovi. Neúnavný evanjelizátor, vlej do nás aj toho misionárskeho ducha, ktorý nás podnieti k tomu, aby sme s oduševnením a radosťou pracovali všade na budovaní Božieho Kráľovstva. Otec chudobných, chorých a vyvlastnených v ktorých si v tých posledných videl obraz Ježiša Krista získaj nás pre skutočnú lásku, aby sme mohli pomôcť našim bratom v ťažkostiach.
Luigi  Mária Grignon de Montfort oroduj za nás .
Amen

Na záver chcem vás poprosiť, aby sme ostali verní k pozvaniu a poslaniu misionárskej služby. Viem, že predošlé obdobie nám neumožnilo v konkrétnosti túto službu naplniť. Nič nám však neprekáža, aby sme sa v modlitbe misionárskeho ruženca zjednocovali a spoločne sa modlili za misionárov nie len z radov našich detí ale aj nás rodičov.( Tak ako sme to robili v mesiaci v októbri . Keď sme vstupovali do misionárskych cenacolskych domov a modlili sa so srdcom komunity) Buďme príkladom pre tých, ktorí ešte nedostali tú milosť otvoriť sa misionárskej službe. Všetci sme  k nej   pozvaní aj  svätým Luigi Mária Grignon de Montfort, ktorý oroduje za nás v nebi.

Pán Boh zaplať za každého z vás. Buďte požehnaní.
      Vlasta, mama, misionárka